www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Radar Teknolojisi Matematiksel Temelleri

İnternet temsil önizleme

Resim 1: İnternet temsil önizleme

Radar prensibi: Elektromanyetik darbe antenden bir hedef uçağa doğru ışık hzı ile hareket eder. Orada yansıtılır ve yankı aynoı hızxla antene geri döner. Hız bilindiği için, ölçülen süre (bir kronometre ile sembolize edilen) menzil hesaplanabilir.

Resim 1: Radar prensibi (canlandırmalı)

Bu bölümde neler öğreneceğiz:

Bu bölümde öğrenim hedeflerine yönelik konular satırbaşları ile verilmektedir. „Radar Temelleri” bölümü, takip eden bölümde yer alan özel radar modüllerini kavramaya yardımcı olacaktır. Bu ilk bölümde; radar prensibi, elektromanyetik dalgaların yayılması, radar işaretleri, çözünürlük yeteneği ve radar denklemine ait temel bilgiler bulunmaktadır. Bölümün sonunda bir „Başarım Testi” bulunmaktadır. Bu testte öğrencilerin radar temelleri ve bir birincil radara ait bilgileri kavrama yeteneği ölçülmektedir.

Gönderilen enerji
Yansıyan enerji

Resim 2: Radar prensibi

Sonuç olarak bir öğrenci:

Bölüm İçeriği

 1. http://www.radartutorial.eu/01.basics/Radar%20prensibinin%20fiziksel%20temelleri.tr.html Önsöz
 2. http://www.radartutorial.eu/01.basics/Radar%20Prensibi.tr.html Radar Temel Prensipleri
 3. http://www.radartutorial.eu/01.basics/Radar%20Prensibi.tr.html Radar Prensibi
 4. http://www.radartutorial.eu/01.basics/Menzilin%20Tayini.tr.html Menzilin Tayini
 5. http://www.radartutorial.eu/01.basics/Y%C3%B6n%20Tayini.tr.html Yön Tayini
 6. http://www.radartutorial.eu/01.basics/rb09.tr.html Azami Menzil Belirsizliği
 7. http://www.radartutorial.eu/01.basics/rb10.tr.html Asgari Ölçme Menzili
 8. http://www.radartutorial.eu/01.basics/Y%C3%BCkseklik%20A%C3%A7%C4%B1s%C4%B1.tr.html Yükseklik Açısı
 9. http://www.radartutorial.eu/01.basics/Y%C3%BCksekli%C4%9Fin%20hesaplanmas%C4%B1.tr.html Yükseklik
 10. http://www.radartutorial.eu/01.basics/Radar%20Denklemi.tr.html Radar Denklemi
 11. http://www.radartutorial.eu/01.basics/Pratikte%20Radar%20Denklemi.tr.html   Pratikte Radar Denklemi
 12. http://www.radartutorial.eu/01.basics/%C3%87ok%20Frekansl%C4%B1%20Radar.tr.html Çok Frekanslı Radar
 13. http://www.radartutorial.eu/01.basics/Frekans%20%C3%87e%C5%9Fitlemeli%20Bir%20Radar%C4%B1n%20Radar%20Denklemi.tr.html   Frekans Çeşitlemeli Bir Radarın Radar Denklemi
 14. http://www.radartutorial.eu/01.basics/Hedefi%20Belirleme%20Hassasiyeti.tr.html Hedefi Belirleme Hassasiyeti
 15. http://www.radartutorial.eu/01.basics/Menzil%20%C3%87%C3%B6z%C3%BCn%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BC.tr.html Açısal Çözünürlük
 16. http://www.radartutorial.eu/01.basics/Azimut.tr.html Angular Resolution
 17. http://www.radartutorial.eu/01.basics/%C3%87%C3%B6z%C3%BCn%C3%BCrl%C3%BCk%20H%C3%BCcresi.tr.html Çözünürlük Hücresi
 18. http://www.radartutorial.eu/01.basics/I%C5%9F%C4%B1nma%20Zaman%C4%B1%20ve%20%C4%B0sabet%20Oran%C4%B1.tr.html Işınma Zamanı ve İsabet Oranı
 19. http://www.radartutorial.eu/01.basics/Bir%20Darbe%20Radar%C4%B1n%C4%B1n%20Zaman%20Cetveli.tr.html Bir Darbe Radarının Zaman Cetveli
 20. http://www.radartutorial.eu/01.basics/Radarda%20Tetikleme%20Darbeleri.tr.html Radarda Tetikleme Darbeleri
 21. http://www.radartutorial.eu/01.basics/rb98.tr.html Radar Temelleri Başarı Testi 1