www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Podstawy radiolokacji

Rozdział „Matematyczne i fizyczne zasady działania radaru”

zmniejszony podgląd strony internetowej

Rysunek 1: Podgląd strony internetowej

Zasada działania radaru: Impuls elektromagnetyczny przemieszcza się (z prędkością światła) od anteny do celu. Tam energia jest odbijana, a echo wraca z tą samą prędkością i jest odbierane przez antenę. Pomiar czasu (symbolizowany na rysunku przez pracujący stoper) pozwala na obliczenie odległości celu lotu na podstawie znanej prędkości.

Rysunek 1: Zasada działania radaru (animacja)

Cele nauczania w tym rozdziale

Wymienione tutaj cele dydaktyczne mają na celu przybliżenie tematów, których należy się spodziewać w tym rozdziale. Rozdział „Matematyczne i fizyczne zasady działania radaru” dostarcza podstawowej wiedzy do zrozumienia kolejnych rozdziałów o specjalnych modułach radaru. Ma na celu dostarczenie podstawowej wiedzy na temat zasady działania radaru, propagacji fal elektromagnetycznych, sygnałów radarowych, mocy rozdzielczej i podstawowych równań radarowych. Do końca tego rozdziału uczeń powinien znać podstawy działania radaru i być w stanie ocenić kluczowe parametry pracy jednostki radaru głównego.

Transmitowana energia
energia odbita

Rysunek 2: Zasada działania radaru

Powinien: