www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Grondbeginselen

Hoofdstuk „Mathematische en Fysieke Basisprincipes”

verkleinde voorvertoning van de website

Figuur 1: Voorbeeld van de website

Radarprincipe: Een elektromagnetische puls beweegt (met de snelheid van het licht) van een antenne naar een vliegdoel. Daar wordt de energie gereflecteerd en de echo beweegt terug met dezelfde snelheid en wordt ontvangen door de antenne. De tijdmeting (op de foto gesymboliseerd met een lopende stopwatch) maakt het mogelijk om de afstand tot het vliegdoel te berekenen aan de hand van de bekende snelheid.

Figuur 1: Radarprincipe (Animatie)

Leerdoelen in dit hoofdstuk

De hier genoemde leerdoelen moeten een overzicht geven van de te verwachten onderwerpen in dit hoofdstuk. Het hoofdstuk „Radar Basics” geeft de basiskennis voor het begrijpen van de volgende hoofdstukken over speciale radarsamenstellingen. Het is bedoeld om achtergrondkennis te verschaffen over het radarprincipe, de voortplanting van elektromagnetische golven, de radarsignalen, de resolutie en de basisvergelijking van de radar. Aan het einde van dit hoofdstuk moet de leerling de basis van de radar kennen en de belangrijkste prestatieparameters van een primaire radartoestel kunnen evalueren.

uitgezonden energie
gereflecteerde energie

Figuur 1: Radarprincipe

De student moet