www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Basics

Kapitola „Matematické a fyzikální základy radaru”

zmenšený náhled webových stránek

Obrázek 1: Náhled webových stránek

Princip radaru: elektromagnetický impuls se šíří (rychlostí světla) od antény k cíli. Tam se energie odrazí a ozvěna se stejnou rychlostí vrátí zpět a je přijata anténou. Měření času (na obrázku symbolizované pohyblivými stopkami) umožňuje ze známé rychlosti vypočítat vzdálenost cíle letu.

Obrázek 1: Princip radaru (animace)

Cíle učení v této kapitole

Zde uvedené cíle výuky mají poskytnout přehled o tématech, která lze v této kapitole očekávat. Kapitola „Matematické a fyzikální základy radaru” poskytuje základní znalosti pro pochopení následujících kapitol o speciálních radarových modulech. Je navržen tak, aby poskytl základní znalosti o principu radaru, šíření elektromagnetických vln, radarových signálech, rozlišovací schopnosti a základní radarové rovnici. Na konci této kapitoly by měl žák znát základy radaru a být schopen vyhodnotit klíčové výkonnostní parametry primární radarové jednotky.

Vysílání energie
odražená energie

Obrázek 2: Princip radaru

Měl by