www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu

Глава "математически и физически принципи"

малък преглед на сайта

Фигура 1: Преглед на уебсайт

Радар Принцип: електромагнитен импулс се движи (скоростта на светлината) от антената до местоназначението. Там енергията се отразява и ехото се движи със същата скорост, и се приема от антената. Времето (в картината с пътуваща хронометър символ) позволява да се изчисли разстоянието от известно скорост на въздуха цел.

Фигура 1: Принцип на радар (анимация)

пренесената енергия
отразена енергия

Фигура 2: Принцип на радар

Ако можете да преведете тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.