www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu

Раздел «Математически основи на радара»

излъчена енергия
отразена енергия

Изображение 1: Принцип на радиолокацията

излъчена енергия
отразена енергия

Изображение 1: Принцип на радиолокацията

излъчена енергия
отразена енергия

Изображение 1: Принцип на радиолокацията

Цели на обучението

Първият раздел предоставя преглед на математическите и физическите основи на радара. Този раздел служи като основа за разбиране на материала на следващите раздели, които разглеждат конструкцията и работата на различни видове радари. Този раздел предоставя представа за теорията на радара, разпространението на радиовълни, сигналите, използвани в радара, разделителната способност на радара и уравнението на радара. След приключване на изучаването на материала в този раздел учениците трябва да разберат основите на работата на радара и да знаят основните параметри, които определят основните характеристики на радара.

В резултат на това учениците трябва да могат: