www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri


İçerik

BaşlıkİçerikKarşılık Terimleri
Radarın Tarihçesi    
Matematiksel Temeller Amaçlar 
Önsöz Kullanılan Fiziksel Kanunlar 
Radar Temel Prensipleri Birincil Radar İşletim Prensipleri Menzil Tayini
Yön Tayini
Azami Menzil Belirsizliği
Asgari Ölçme Menzili
Yükseklik Açısı
Yükseklik
Radar Denklemi Pratikte Radar Denklemi  
Çok Frekanslı Radar Frekans Çeşitlemeli Bir Radarın Radar Denklemi  
Hedefi Belirleme Hassasiyeti    
Menzil Çözünürlüğü Menzil Çözünürlüğü
Açısal Çözünürlük
Çözünürlük Hücresi
 
Radar Sistemlerinin Sınıflandırılması... ...Teknik Özelliklerine Göre
...Kullanım Amacına Göre
Birincil ve İkincil Radarların Karşılaştırılması
Sürekli - Dalga Radarı
Hava Trafik Kontrol Radarları
Füze Güdüm Radarı
Hava Savunma Radarları
Havan Topu Bataryaları Tespit Radarı
Distronic Radar
Toprağa İşleyen Radar
Bistatik Radarlar Bistatik Radar Yöntemi
Bistatik Radar Uygulamaları
Bistatik Radarla Koordinat Tayini
Pasif Radar
Radar Anten Tekniği Radar Anteninin İşlevleri
Antenin Karakteristik Değerleri
Anten Kazancı
Anten Diyagramı
Yarı Güç Genişliği
Açıklık
Özel Anten Diyagramları Füze Kılavuz Kumanda İçin Anten Demetleri
Konik Tarama Yöntemi İle Yön Bulma
Alçak ve Yüksek Demeti Ayrı Beslenen Antenler
Uzun Menzil / Kısa Menzil
Kalem Demetli Antenler
Radar Anten Türleri Yagi Antenleri
Logaritmik Periyotlu Antenler
Parabolik Antenler
Kosekant-kare Işıma Diyagramlı Anten
Cassegrain- Anten
Yönbağımsız Işıyıcı
Dipol Anten
Yansıtıcı Çarpıklıkları
Faz Dizi Antenler Prensipleri
Besleme Sistemleri
Faz Kaydırıcılar
Tek Darbe Antenleri Geniş Dikey Açıklık
Dubleks Cihaz Prensipleri „Branşman”- Dubleks Cihazı
„Dengeli” Dubleks Cihazı
PIN- Diyotlu Dubleks Cihazı
Dipleks/Süzgeç  
Radar Göndericileri Radar Göndericilerine Genel Bir Bakış  
Sözde Evreuyumlu Radar Blok Şeması
Modülatör
Tiratron
Magnetron
Sözde Evreuyumlu Radar Yönteminin Dezavantajları
Tam Evreuyumlu Radar Blok Şeması
Çapraz Alan Yükselteci (Amplitron)
Klistron
Yürüyen Dalga Tüpleri
Yarı İletken Gönderici Modülleri
Aktif Antenler
Dalga Biçimleme Üreteci
Darbe Sıkıştırma Yöntemi
Radar Alıcıları Radar Alıcıları İçin Gereksinimler  
Süperheterodin Alıcılar Oluşumu
Blok Şeması
Eşlenik Frekanslar
Çiftli Süperheterodin Alıcılar
Kazanç Kontrol Yöntemleri Zaman Duyarlılık Kontrollü Yükselteç
Otomatik Kazanç Kontrolü
Ana Kazanç Kontrol
Logaritmik Yükselteç
Dinamik STC Eğrisi
Ardışıl Bağlı Yükselteç Katlarında ki Gürültüler Gürültü
Gürültü Katsayısı
Gürültü Sıcaklığı
Otomatik Frekans Kontrolü  
Radar işaretlerinin İşlenmesi Radar Parazit Yansımaları „Evreuyum” Kavramı
Parazit Yansımaları Sabit Hedeflerin Haritası
„Dicke Fix” Prensibi
Darbe Sürelerinin Karşılaştırılması
Doppler Etkisi Doppler Etkisi
Darbe Çiftinin İşlenmesi
Parazit Yansıma Doppler Süzgeci
Doppler Frekans Hesabı
Kör Hız
Rüzgar Dengeleyici
Radar işaretlerinin İşlenmesi Modüller / Blok Şeması
Aynı-faz ve Kuadratik-faz Yöntemi
Hedefin Tanınması
Çizit Çekip Çıkarıcı
Çizit İşlemcisi
Çizit Birleştirici
Kayar Pencere
Radar Veri İletişimi
Sıklık Dağılımı İlintilendirme
Zaman Damgası
Hızlı Fourier Dönüşümü
Radar Ekranları Radar Ekranlarına Giriş  
„A-Scope” Radar Ekranı Blok şeması
„B-Scope” Radar Ekranı  
PPI-scope Blok şeması
Menzil-Yükseklik Göstergesi  
Satır Taramalı Ekran  
Beta Tarama Ekranı  
İkincil Radarlar Birincil ve İkincil Radarların Karşılaştırılması  
İkincil Radar Blok Şeması Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu (ICAO)
Sorgulama Formatı
Yanıt Telegramı
Yan Lobların Bastırılması Sorgulama Yolunda Yan Lobların Bastırılması (ISLS)
Yanıtlama Yolunda Yan Lobların Bastırılması (RSLS)
Yan Lobların Bastırılmasında Gelişmiş Yöntem (IISLS)
İkincil Radar Parazit Türleri „Fruit” („Meyve”)
Binişme/ Binişme Giderme
Transponder yanıt vermiyor!
Gelişmiş Yan Lob Bastırma Yöntemi (IISLS)
Meteoroloji Radarları Bir Meteoroloji Radarının Çalışma Prensibi Birincil Gözetim Radarı ve Meteoroloji Radarı
Meteoroloji Radarı Menzil Denklemi
Meteoroloji Radarı Yeryüzüne Kurulu Meteoroloji Radarları
Kısa Menzilli Meteoroloji Radarları
Uzun Menzilli Meteoroloji Radarları
Meteoroloji Kanalı Bulunan Birincil Gözetim Radarı
Uçağa Takılı Meteoroloji Radarları
Radar Parçaları Alıcı Cihaz Takılı Anten
Verilerin İşlenmesi
Pilot Kabini Göstergeleri
Kararlılık
Meteoroloji Radar Verileri Yansıtırlıkların Karşılaştırılması
„Parlak Bant”
Polarimetrik Radar Blok Şeması
Ekler İletim Hatları Tekniği Duran Dalga Oranı
Kabuk Etkisi
Koaksiyel Kablo
Dalga Kılavuzu Temelleri
Elektromanyetik Dalgaların Yayılması Frekans- ve Dalga Boyu Bantları
Elektromanyetik Dalgaların Yayılma Türleri
Radar Ufku
Fresnel-Zonu
Yarıiletkenler Atomun Yapısı
Elektriksel İletimin Oluşumu
Katkılama İşlemi
pn- Kavşağı (Diyot)
Transistörler