www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

REL-1

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: REL-1

Фиг. 1: REL-1

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 1 220-1 350 MHz
честотен диапазон «D»
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ):
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност:
средна мощност:
максимален обхват: 300 км
разрешаваща способност по разстояние:
точността:
диаграма на насоченост от антената: 1,1°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 3 или 6 об./мин
MTBCF:
MTTR:

REL-1

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Pfeil zur Sprachauswahl

Ако можете да преведе тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.