www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

РЛС П-37

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни
P-37 in Elmenhorst
(Кликнете за да увеличите снимката: 640·480 пиксел = 48 kByte)

Фиг. 1:

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 2,9 - 3,3 ГХц
период на импулсите: 2,6 и 1,3 мсек
честота на повторение на импулсите: 375 и 750 Хц
продължителност на сондиращия импулс (τ): 1,2 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 5 · 700 kW
средна мощност: 5 · 700 Вт
максимален обхват: 450 км
разрешаваща способност по разстояние: 180 м
точността:
диаграма на насоченост от антената:
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 6 об./мин
MTBCF:
MTTR:

РЛС П-37

Двукоординатната РЛС за далечен обзор. Работи в сантиметров диапазон.

Ако можете да преведе тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.