www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

ATCR-44

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1: Антената на ATCR-44 е здрава и не се изисква Радом

Фиг. 1: Антената на ATCR-44 е здрава и не се изисква Радом

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 1 215 − 1 400 МХц
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите:
продължителност на сондиращия импулс (τ): 150 μs NLFM
(sub-pulses: 90 µs; 60µs)
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 65 кВт
средна мощност: 3,5 кВт
максимален обхват: 463 км
разрешаваща способност по разстояние: 323 м
точността:
диаграма на насоченост от антената: 1,5º
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 5 об./мин
MTBCF:
MTTR:

ATCR-44S

Трасовият радиолокатор ATCR-44S е предназначен за определяне на разстоянието и азимута на въздухоплавателните средства.

Ако можете да преведе тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.