www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

Star 2000

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни

Фиг. 1:

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 2 700 … 2 900 МHz
период на импулсите:
честота на повторение на импулсите: 10 kHz (кратък импулс) и
850 до 1150 Hz (дълъг импулс)
продължителност на сондиращия импулс (τ): 1 и 75 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 15 или 28 кВт
средна мощност:
инструментален обхват: 110 или 167 км
разрешаваща способност по разстояние: 230 м
точността:
диаграма на насоченост от антената: 2,3°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената: 15 или 12 об/мин
MTBCF:
MTTR:

Star 2000

Тази страница все още не е преведена на български език.

Моля, опитайте се да прочетете страницата на друг език.

Pfeil zur Sprachauswahl

Ако можете да преведе тази страница, моля, изпратете ми този текст. Превода е на доброволни начала и не се заплаща. Обаче името на автора на превода ще бъде публикувано на съответната страница.