www.radartutorial.eu Principiile Radiolocaţiei

Ce este o „octavă”?

Două octave pe o claviatură
Figura 1: Două octave pe o claviatură

Termenul este preluat din muzică. O octavă conţine 8 tonuri muzicale. Al optulea ton are frecvenţa dublă faţă de cea a primului ton din octavă. Pe claviatura din figură, clapa a produce un ton cu frecvenţa de 440 Hz. Între clapele a şi a' avem o octavă. Tonul produs de clapa a' are deci frecvenţa de 880 Hz.

Termenul de „octavă” este folosit şi în tehnica frecvenţelor foarte înalte. El este folosit de obicei pentru a defini o bandă de frecvenţe la care nu se cunosc valorile exacte ale frecvenţelor limită, sau valorile acestor frecvenţe nu oferă prea multe informaţii. O octavă reprezintă o bandă în care frecvenţa limită superioară are valoarea dublă faţă de cea a frecvenţei limită inferioare. Mai jos sunt prezentate câteva exemple de benzi de frecvenţă de o octavă: