www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Simetrik Yükselteç

Ugiriş
Uçıkış

Resim 1: Bir simetrik yükseltecin prensibi

Ugiriş
Uçıkış

Resim 1: Bir simetrik yükseltecin prensibi

Ugiriş
Uçıkış

Resim 1: Bir simetrik yükseltecin prensibi

Simetrik Yükselteç

Radarlarda yarıiletken yükselteçlerin kullanılmaya başlandığı yıllarda en çok simetrik yükselteçler kullanıldı. Her bir yükselteç modülünde iki eş transistör katını paralel çalıştırabilmek için girişte ve çıkışta bir 90° hibrit (yönlü bağlaştırıcının bir özel türü) bulunmaktaydı. Literatürde bu tür hibritlere –3 dB bağdaştırıcı, hibrit bağdaştırıcı veya „kuadratik bağdaştırıcı” denilir. Bu bağdaştırıcıların özelliği girişteki sinyali iki eşit parçaya bölerek çıkışlara aktarmasıdır. İç geçiş hattı daha uzun olan sinyalin fazı, kısa hattan geçen sinyale göre 90° kayıktır. Paralel çalışan yükselteçlerde keza sinyaller arasında 90° bir faz farkı bulunur. Hibritin çıkışında girişen bu sinyaller birbirine eklenirler veya diğer çıkışta birbirlerini sıfırlarlar.

Bu tür yükselteçlerin üstünlükleri şunlardır:

Sakıncaları ise: