www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Ferrit Sirkülatörler

Anten
Verici
Anten
Alıcı

Resim 1: Bir ferrit sirkülatörün çalışma prensibi

Ferrit sirkülatörler sıkça dubleks cihazı olarak kullanılır. Çalışması şöyledir: 1 nolu girişteki enerji ilk önce iki eşit kısma ayrılır, fakat bu kısımlar ferrit malzeme içerisinde farklı yayılım hızları edinirler.

Sirkülatörün çalışmasını sadece tek yönde dönen üç bölümlü bir döner turnikeye benzetebiliriz. Bu dönme elektromanyetik dalganın manyetize olmuş ferrit ile karşılıklı etkileşimine dayanır. Gelen bir mikrodalga sinyali belirli bir girişten giriş yapar, belirlenmiş dönüş yönünü takip ederek bir sonraki çıkıştan sirkülatörü terk eder. Göndericiden gelen enerji saatin aksi yönünde dönerek anten terminaline ulaşır. Aslında radar uygulamalarındaki bütün sirkülatörlerde ferrit bulunur.

Anten
Verici
Anten
Alıcı

Resim 1: Bir ferrit sirkülatörün çalışma prensibi

3 nolu terminalde iki sinyal-yarısı zıt fazlı olup birbirlerini sıfırlarlar.

2 nolu terminalde ise her iki sinyal-yarısı aynı fazdadır, ve eklenerek yeniden tam sinyali meydana getiriler.

Ferrit sirkülatörlerin simetrik yapısı nedeniyle terminalleri seçerek bir geçiş yönünü tanımlamak daima mümkündür. Eğer bir antene bağlantı yapılmışsa, yansıma sinyali daima alıcıya gönderilirken gönderim enerjisi daima antene aktarılır!

Ferrit sirkülatörler keza yansımalardan korunmak içinde kullanılırlar ve o zaman izolatörler olarak anılırlar. Bu durumda, 3 nolu terminale takılan yeterli büyüklükte bir sonlandırma direncinde 2 nolu terminalden yansıyan enerji ısıya dönüşerek harcanırken, istenen sinyal 1 nolu terminalden 2 nolu terminale bir engelle karşılaşmaksızın geçer.

1030 MHz ferrit sirkülatör
Resim 2: 1030 MHz ferrit sirkülatör