www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

180° Halka Hibrit Bağdaştırıcı

Resim 1: 180° Halka Hibrit Bağdaştırıcı

Resim 1: 180° Halka Hibrit Bağdaştırıcı

180° Halka Hibrit Bağdaştırıcı

180° Halka Hibrit Bağdaştırıcı bir dört-portlu devredir. Portların arasındaki açıklık bir durumda 3/4 λ diğer durumlarda 1/4 λ kadardır. Açıklık toplamda 1,5 λ dır. Bu aygıt en çok tek darbe anten şebekelerinde kullanılır. Sinyal gönderim evresinde güç 1 nolu porta yönlendirilir, eş fazlı olarak 2 ve 3 nolu kapılarda iki parçaya ayrılır (bu durumda çıkış portu gibi kullanılır). Bir tek-darbe-antenin her iki anten yarısı bu iki porta bağlanır. Sinyaller bağdaştırıcının sol- ya da sağ tarafına yönlenir, bu iki parça 4 nolu porta zıt fazlı geldiğinden birbirini yok ederler, bu nedenle 4 nolu port hiç sinyal almaz. Sinyal alım evresinde ise giriş 2 ve 3 nolu portlaradır ve antenin merkez ekseninde bulunmayan bir yankı sinyalinde bu portlar arasında bir faz farkı doğar. Ve 1 nolu portta tümleşen sinyal Σ ve 4 nolu portta fark sinyali Δ yer alır. 180° halka hibrit bağdaştırıcı ters modda da çalıştırılabilir. Kendi bileşenlerine bölünmüş bu sinyaller toplam- ya da fark sinyali biçiminde bu portlarda yer alırlar.

180° halka hibrit bağdaştırıcı eşzamanlı faz döndürmek için (phase rotation) bir güç şalteri gibi kullanılabilir. Örneğin 4 nolu port bir giriş gibi kullanılabilir. O zaman sinyal 2 ve 3 nolu portlarda birbirine göre zıt fazlı olarak yer alır. Port 1 de ideal durumda gerilim yoktur, buna rağmen bu porta bir sonlandırma direnci takılıdır. Bir ideal –3dB 180° hibrit bağdaştırıcısı için saçılım matrisi aşağıdaki biçimdedir:

Bu bir birim ve simetrik matristir. Rasgele bir porta yönlendirilen güç (empedansın uyarlanması kaydıyla) üç çıkıştan ikisine eş miktarda aktarılır. Her durumda üçüncü port kullanılmaz.

180° Halka Hibrit Bağdaştırıcılar bir şerit çizgi ağı ya da dalga kılavuzu bölümü gibi imal edilirler. Halka biçimli iç kısmı besleme hatlarının Z0 empedansına karekök 2 katsayısı ile uyumlu olmalıdır.