www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Bir Polarimetrik Radarın Blok Şeması

Bu örnekte yer alan bir polarimetrik radarda gönderim enerjisi bir 3 dB lik bağlaştırıcı üzerinden ikiye bölünerek eşzamanlı olarak çift kutuplu besleme boynuzuna (feed horn) farklı polarizasyonlarla yollanır.

Resim 1: Bir polarimetrik radarın blok şeması

Resim 1: Bir polarimetrik radarın blok şeması

Resim 1: Bir polarimetrik radarın blok şeması

Bir seçme anahtarı vasıtasıyla yalnızca bir polarizasyon düzlemine ait yansıtırlık ölçümleri (ancak o düzlemin ki iki kat güçte olmak üzere) yollanabilir. Keza bu durumda her iki polarizasyon düzlemine ait veriler alınır ve her iki işaretde işaret işlemcisinde değerlendirilir.

Bu, bir yansıma durumunda polarizasyon düzlemlerinin daima kolayca yer değiştiriyor olması nedeni ile amaca çok uygun düşmektedir.

Radar göndericisi

Gönderici yüksek güce sahip çok kısa süreli yüksek frekanslı darbeler gönderir.

Güç bölücü 1 (- 3bB hibrid)

Bu yönlü bağlaştırıcı gönderim enerjisini iki eşit bölüme ayırır. Birini yatay polarizasyonla ve diğerini ise dikey polarizasyonla besleme boynuzuna gönderir.

Güç bölücü 2 (- 3bB hibrid)

Bu yönlü bağlaştırıcı (directional coupler) anahtarlanan tek/çift kutuplu seçici anahtarla gücün dallanan (branched) bölümünü yeniden yatay kısma gönderir.

Tek / çift polarizasyon seçme anahtarı

Gücün dallanan bölümü ya dikey besleme boynuzuna yada yeniden geriye yatay besleme boynuzuna yollanır.

Faz eşitlemek için dolambaçlı yol

Kayıpsız bir geri besleme sadece fazların aynı olması durumunda gerçekleşir. Bu dolambaçlı yol yardımı ile faz kayması dengelenir.
 

Parabolik yansıtıcı anten

Anten göndericinin yüksek frekanslı enerjisini elektromanyetik enerjiye dönüştürür ve gücü belirlenen yönlere gönderir. Yansıma işaretlerinin antene dönüşünde bu işlemin tersi gerçekleşir.

Besleme boynuzu

Bir besleme boynuzu dalga kılavuz sisteminin direncinin havanın dalga direncine uyumunu sağlar.

Dubleks cihaz

Dubleks cihaz anteni gönderim anında göndericiye, işaret alım anında da alıcıya yönlendirir. Gönderim anında alıcı devrelerinin girişlerinin gönderim enerjisinin yüksek gücünden korunması gerekir.

Alıcı

Alıcı yüksek frekanslı yansıma işaretini video işarete dönüştürür.

İşaret işlemcisi

İşaret işlemcisi yansıma işaretleri, gürültüler ve parazitlerden oluşan işaretlerden bir meteorolojik resim elde etmek üzere verileri işleyen modüldür.

Ekran

Meteoroloji radarı ekranı hava durumunun kolayca algılanabilir bir grafiksel görüntüsünü vermelidir.