www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Polarimetrik Radar

Resim 1: Polarimetrik radarla yapılan stilize edilmiş ölçüm işlemis

Resim 1: Polarimetrik radarla yapılan stilize edilmiş ölçüm işlemis

Polarimetrik radarla yapılan stilize edilmiş ölçüm işlemis, 
© 2015 Christian Wolff www.radartutorial.eu

Resim 1: Polarimetrik radarla yapılan stilize edilmiş ölçüm işlemis

Polarimetrik Radar

Doluyu belirlemek için kullanılan diğer bir yöntem, çiftli polarizasyon yöntemidir. Radar doğrusal polarizeli yüksek frekanslı işaretler yollar ve alır, veya hızlıca yatay ve dikey polarizasyon arasında, yada bireysel darbeler veya grup halinde ki darbeler arasında anahtarlama yapar.

(Gematronik firmasının imalatı Meteor 1500 gibi daha modern polarimetrik radarlar her iki polarizasyon yönünde işaretleri eşzamanlı yollar.) Alınan iki işaret ZH ve ZV olarak adlandırılır ve bunlardan diferansiyel yansıtırlık yeteneği ZDR hesaplanır. Orta kuvvetten şiddetli yağmura kadar olan yağmur türlerinde yağmur damlacıkları büyüktür ve yere doğru düşerken düzleşirler ve yassı bir küre biçimini alırlar. Diğer taraftan bu durum yatay polarizasyonda daha kuvvetlice bir yansımaya yol açar.

Formel für die differentielle Reflektivität

Katı buzun dielektrik katsayısı, suyun dielektrik katsayısının yaklaşık % 20 si dir ve bu nedenle doludaki parçacık biçiminin etkisi yağmura göre daha az olur. Fındık büyüklüğünde dolu taneleri kendi etrafında bir o yana bir bu yana döne döne yere düşmeleri nedeniyle ZDR değeri çok küçük kalır. Dolu için keza yüksek bir ZH ve düşük bir ZDR değeri karakteristiktir. Hatta eğer doğrusal ZDR değeri birden az ise (yani negatif bir desibel değerine sahipse) bu durum fındık büyüklüğünde dolu tanelerinin varlığına işaret eder. (Nihayetinde sadece bunlar bir „dikey” iniş yapabilirler!)