www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

„Parlak Bant”

parlak
bant ––––

Bild 1: Das „Bright Band”

parlak
bant ––––

Resim 1: „Parlak Bant”

„Parlak Bant”

„Parlak Bant (Bright Band)” - sorunu özel nesne türlerinin (örneğimizde yağış) yansıtırlık yeteneği ile ilgilidir. Arka planda ki grafik Parlak Bant etkisi yaratan yağışın farklı kademelerini göstermektedir. Bu olayın adlandırması çok yüksek bir yansıtırlığın bir parlak işaret ile tek renkli, analog ekranlarda görüntülendiği bir dönemden gelmektedir. Atmosferin dikey bir kesitinde erime zonu aslında koyu bir bant gibi görünür.

Kar ve dolu gibi katı yağışların yağmur biçimine dönüştüğü erime zonunda yansıtırlık nispeten yüksektir. Bu yükseklik nedeniyle katman biçimli yağışlar („karasal yağışlar”) sağanak biçimli yağışlardan daha kuvvetli hissedilir. Yağış normal durumlarda daima çok yükseklerde başlar. Bu bölgedeki sıcaklık normal olarak suyun donma noktasının altında bulunur. Bu nedenle yağış ilk defa buz kristalleri oluşumu ile başlar, bunlar sonradan yer çekiminin etkisiyle yavaşça yeryüzüne doğru düşmeye başlarlar.

Bright Band

Sıfır derecenin altında ki erime zonu normal olarak 200 ila 500 m arasında bulunur. Bu yağış yer yüzüne kar olarak düşer ve hiç bir parlak bant meydana getirmez.

(Bakınız: www.iapmw.unibe.ch)

Weather Radar