www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Pilot Kabini Göstergeleri

Resim 2: Bir CAPPI göstergesi

Resim 2: Bir CAPPI göstergesi

Pilot Kabini Göstergeleri

PPI-ekran

Resim 1: Bir pilot kabininde ki ekran

Radar ekranında alınan hava resimleri harita benzeri bir tarzda görüntülenir. Pilot bu görüntüleri uygun bir ölçeğe büyütebilir.

 

CAPPI: (Constant Altitude PPI) [Sabit Denizden Yükseklik Ekranı] Belirli bir yükseklikte ki (veya denizden yükseklikte ki) radar ölçüm değerlerinin yatay, iki boyutlu olarak gösterimidir. Bir CAPPI, farklı yükseklik açılarında (seviyelerde) kaydedilen birden fazla sayıdaki PPI-ekran ölçümlerinden hesaplamalar ve aradeğerlemeler (enterpolation) yapar. Bir PPI-ekranında farklı yükseklikler değişen renk tonlarıyla görüntülenir.

Bir Vol-CAPPI göstergesinin yapısı
(Büyütmek için tıklayınız: 640·480 piksel = 67 kByte
Resim 3: Bir Vol-CAPPI göstergesinin yapısı

Bir MAX (imum)-CAPPI de değişik yüksekliklere ait verilerin maksimum değerleri görüntülenir. Bunlar bir resimde (dikey kesit) dikey maksimum izdüşümler olarak gösterilirken, diğer yandan yan planda kuzeyden güneye veya batıdan doğuya yatay maksimum izdüşümler olarakta gösterilebilirler. Yan planlarda ki dikey skalada yükseklik km cinsinden gösterilir. Bir MAX-CAPPI de yansıtırlık (reflectivity) değerleri çoğunlukla görüntülenir.

Vol-CAPPI: (Volume Constant Altitude Plan Position Indicator) [Hacimsel Sabit Yükseklik Ekranı]
Diğer bir gösterim türü Vol-CAPPI olarak adlandırılır ve her üç kesitin bir açık yansıma-sınıflandırmasına imkan verir. Yatay kesitin yanında keza bir dikey kesit (doğu batı yönünde bir yan kesite karşılık gelir) ve ayrıca bir çapraz kesite (kuzey güney yönünde bir yan kesite karşılık gelir) bulunur. Bir imleç yardımı ile istenen kesit kalıcı olarak seçilebilir.