www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Yeryüzüne Kurulu Meteoroloji Radarları

Avrupa haritası

Resim 1: Avrupa'da ki meteoroloji radarları
 Geleneksel (konvansiyonel) meteoroloji radarları
 Doppler-meteoroloji radarı
 Polarimetrik Doppler- meteoroloji radarı

Yeryüzüne Kurulu Meteoroloji Radarları

Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen „COST 75” projesi ile 1995 yılında tüm meteoroloji radarlarının konumlarını gösteren bir harita yapıldı (bugün artık geçerli değildir). Haritada gösterilen radarları üç grupta toplayabiliriz:

Tüm geleneksel, Doppler ve polarimetrik meteoroloji radarları C-Band, S-Band veya X-Band bandında çalışırlar.