www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Sayısal/Analog Dönüştürücü

Resim 1: R2R- devre şeması

Resim 1: R2R- devre şeması

Sayısal/Analog Dönüştürücü

Sayısal/Analog Dönüştürücü (Digital/Analog-Converter, DAC) çok basit bir devredir. 8 ya da 12 bit yerine 16 bitle çalışır. İlave direnç çiftleri sonradan yapılacak genişlemelere kolaylık sağlar. Eğer mevcut bilgisayar 8 ya da 12 bitlik ise daha düşük değerli bitler sayısal/analog dönüştürücünün girişinde şaseye bağlanarak ihmal edilebilir.

Eğer VCO + 5 voltluk bir ayar gerilimine sahipse bir sonraki tampon yükseltecin kazancı (elde TL081 olduğundan kullanıldı) 2 ila 3 arasında, en fazla 5 olmalıdır. Eğer seçilen ayar gerilimi daha büyükse kazancın ayarlanması gerekir.

İlk defa sadece test amaçlı olarak iki adet 8-bitlik 74HC590 kullanarak bir 16-bitlik eşzamanlı sayıcı (synchronous counter) hazırlandı (bakınız Resim.2). Kuvars saat darbe üreteci bir entegre soketine takılmıştır, böylece sokette değiştirme yaparak frekans farklı bir değere ayarlanabilir. Sonradan bakıldığında entegre çıkışlarının 3-durumlu olması nedeniyle bu sayıcı hiçte kötü gözükmüyordu. Böylece işlemci ya sayar ya da bir DC gerilime dönüştürülen 8-bitlik bir kelime hazırlar. Yazılım ile kumanda edilen mikro volt mertebesinde çok küçük adımlardan oluşmuş testere dişli darbeye ilaveten, keza iki değişik gerilime anahtarlanan bir Frekans Kaydırmalı Anahtarlama modu da mümkündür.

Resimleri

Resim 2: Test amaçlı sayaçlı dönüştürücü