www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Mod Binişmesi

Mod binişmesi yada diğer bir deyimle modların birbirine geçmesi, ikinci radar tarafından kullanılan sorgulama modlarının (Mode 1, Mode 2, Mode 3A, Mode C, Mode 4) sayısını ve sırasını belirtir. SIF sistemine uygun olarak bugüne kadar mümkün olabilen beş moddan üç tanesi eş zamanlı gibi sorgulanır.

Genellikle bir 3-mod-binişmesi kullanılır, bununla beraber sorgulamadan sorgulamaya Mod 3A ve Mod C sırayla yer değiştirir ve anteninin bir dönüşünden diğer dönüşüne geçtiğinde Mod 1 ve Mod 2 yer değiştirebilir.

Örnek: Keza daima antenin ilk dönüşünde her bir SIF-PRT için Mod 1, Mod 3A ve Mod C sorgulama yapılır ve takip eden anten dönüşünde ise bu sefer Mod 3, Mod 3A ve Mod C ile sorgulama yapılır. Ve bu düzen tekrarlayarak sürer. Bu arada keza (yalnızca operatörün isteğine bağlı olarak), yanıtı bellekte bu hedef için ayrılmış yere kaydedilen, Mod 4 sorgulamada yapılır.