www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Eşlik Bilgisi

Gerek yer-uydu (uplink) ve gerekse uydu-yer (downlink) iletişimindeki her mesaj bir eşlik bloğu ile sonlanır. Bu eşlik bloğu gönderen uçta hesaplanır ve alınan işaretlerinin kalitesini denetlemek amacıyla aktarılır. Sorgulama aygıtı ile transponder arasında değiş tokuş edilen verilerin iletiminde bir hata olması durumunda özgün bilgiler gerektiğinde bir daha yollanır. Bu aşağıdaki çokterimli (polynomial) ile ifade edilen bir değiştirilmiş (kısaltılmış) çevrimsel artıklık kodudur (cyclic redundancy code).

G(x) = x24 + x23 + x22 + x21 + x20 + x19 + x18 + x17 +
+ x16 + x15 + x14 + x13 + x10 + x3 + 1
(1)

Eşlik bilgisi uçağın 24-bitlik özgün tanıtım kodu ile birleştirilir ve veri alanına eklenir. Bu eşlik bilgisi alış ucunda gene hesaplanır ve gönderilen eşlik bloğu ile karşılaştırılır. Ve sonuçta bu veri aktarımının hatasız yapılıp yapılmadığını anlarız.

Kullanılan G(x) çokterimlisi hem hatanın tanınmasında ve hem de hatanın düzeltilmesinde kullanılır. Yer-uydu iletiminde transponder devrelerinin olabildiğince sade tutulabilmesi amacıyla sadece hata tanınmasında kullanılır.