www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Mod S Yanıt Telegramı

8 µs
56 µs (or 112 µs) = 56 or 112 bit
Eşzamanlama
öncülü
Veri bloğu
Saat

Resim 1: Mod S – Darbe Konum Modülasyonu (Pulse Position Modulation, PPM)

8 µs
56 µs (or 112 µs) = 56 or 112 bit
Eşzamanlama
öncülü
Veri bloğu
Saat

Resim 1: Mod S – Darbe Konum Modülasyonu (Pulse Position Modulation, PPM)

8 µs
56 µs (or 112 µs) = 56 or 112 bit
Eşzamanlama
öncülü
Veri bloğu
Saat

Resim 1: Mod S – Darbe Konum Modülasyonu (Pulse Position Modulation, PPM)

Mod S Yanıt Telegramı

Yanıt telegramı 1 µs lik aralıklarla yerleştirilmiş 0,5 µs süreli darbelerden oluşur. (Bu 1 MBit/s lik bir veri iletim hızına karşılık gelir.) Mod S yanıt telegramı esas olarak iki kısımdan meydana gelir:

  1. Eşzamanlama öncülü (preamble) ve
  2. Veribloğu

Darbe Konum Modülasyonu (Pulse Position Modulation „PPM”) bir zaman örüntüsünde ki (time raster) darbelerin konumlarına göre kodlandığı bir modülasyon biçimidir. Değerlendirme bir vuru frekansı ile karşılaştırılarak yapılır. Bu karşılaştırmada bir referans darbe süresi içinde yankı darbesinin yükselen ya da düşen kenarının hangisi olduğuna bakılır.

Eşzamanlama öncülü

Her Mod S yanıtı 8 µs lik bir eşzamanlama öncülü ile başlar. Eşzamanlama öncülünün darbe deseni her biri 0,5 µs süreli 4 adet darbeden meydana gelir. Darbeler arasındaki zaman aralığı ilk darbeye göre 1; 3,5 ve 4,5 µs dir.

5
27 bits
24 bits
Format
numarası
Gözetim ve
İletişim kontrol
Adres
(eşlik)

Resim 2: Kısa Mesaj Veri Bloklarının Yapısı

5
27 bits
24 bits
Format
numarası
Gözetim ve
İletişim kontrol
Adres
(eşlik)

Resim 2: Kısa Mesaj Veri Bloklarının Yapısı

5
27 bits
24 bits
Format
numarası
Gözetim ve
İletişim kontrol
Adres
(eşlik)

Resim 2: Kısa Mesaj Veri Bloklarının Yapısı

Veribloğu

Veri bloğu, seçime bağlı olarak, her biri 1µs süreli 56 ya da 112 darbe süresinden meydana gelir, yani toplam 56 veya 112 bittir. Daha kısa olan 56 µs lik yanıtta kimlik tanıma için 5–bitlik veri blok format numarası, 27–bitlik bir gözetim bilgisi- veya kontrol bloğu bulunur ve keza bir eşlik bilgisini de içeren, uçağa ait 24-bitlik bir bireysel kod numarası ile sonlanır.

Format NumarasıVeri formatıİçeriği
DF0Resim 2Havadan havaya kısa mesaj ACAS
DF4Resim 2Gözetim (yoklama) yükseklik
DF5Resim 2Gözetim (yoklama) Uçuş Numarası yanıtı
DF11Resim 2Mod S yalnızca tüm-çağrılara yanıt (Hedefe kilitlenme. Squitteri eğer II=0)
DF16Resim 3Havadan havaya uzun mesaj ACAS
DF17Resim 31090 Genişletilmiş Squitter
DF18Resim 3Tamamlayıcı 1090 Genişletilmiş Squitter
DF19 Askeri genişletilmiş Squitter
DF20
DF21
Resim 3İletişim B, yükseklik, Uçuş Numarası yanıtı
DF22 Yalnızca askeri amaçlar için
DF24Resim 4İletişim D, Uzunluğu Genişletilmiş Mesaj (ELM)

Çizelge 1: Mod S uydu-yer veri formatları

Daha uzun olan veri formatında; kısa veri formatında bulunanların dışında ilave veriler için 56 bit uzunluğunda bir alan daha vardır (bu alan ihtiyaca göre 80 bite kadar artabilir). Böylece veri bloğu toplamda 112 bit uzunluğunda olur. Tüm veri formatları 24 bitlik uçağın özgün bir tanıtım numarası ile sonlanır. Bu kısım, iletişim hatlarının kalitesinin denetlenmesinde kullanılan Gözetim ve İletişim Kontrol Kelimelerinin (words) bir bölümünün de yer aldığı eşlik-karşılaştırma bitlerini de ihtiva eder.

Format numarası ile veri alanının 25 değişik kodlaması mümkündür. Her bir veri formatı tanımlanmış bir anlama sahiptir. DF0, DF4, DF5, DF11, DF16, DF20, DF21 ve DF24 format numaraları sivil amaçlıdır. DF0 formatı Havada Çarpışma Uyarı Sistemi (ACAS) için kullanılır. DF17 formatı ise hava gözetim sisteminde radardan bağımsız ilave bilgiler ihtiva eden ACAS servisi için kullanılır.

DF0 formatındaki yanıtlar ADS-B ya da TCAS çerçevesinde, uçaklar arasında yapılan veri alışverişlerinde kullanılan kısa mesajlardır. DF16 formatı da aynı amaçla kullanılır, ancak 112 bit uzunluğundadır. Yerde kurulu ikincil radar istasyonlarından yapılan sorgulamalara yanıtlar DF4 formatında verilir. DF11 ve DF17 formatları Mod S transponderler de “squitter” adı verilen modda bir sorgulamadan bağımsız, veri radyo yayını biçiminde saniyelik (1 Hz) saat darbeleriyle yapılan gönderilerdir.

5
27 bits
56 bits
24 bits
Format
numarası
Gözetim ve
İletişim kontrol
Mesaj alanı
Adres
(eşlik)

Resim 3: Uzun Mesaj Veri Bloğunun Yapısı (iletişim yanıtı)

5
27 bits
56 bits
24 bits
Format
numarası
Gözetim ve
İletişim kontrol
Mesaj alanı
Adres
(eşlik)

Resim 3: Uzun Mesaj Veri Bloğunun Yapısı (iletişim yanıtı)

5
27 bits
56 bits
24 bits
Format
numarası
Gözetim ve
İletişim kontrol
Mesaj alanı
Adres
(eşlik)

Resim 3: Uzun Mesaj Veri Bloğunun Yapısı (iletişim yanıtı)

2
6
80 bits
24 bits
Format
numarası
İletişim
kontrol
Mesaj alanı
Adres
(eşlik)

Resim 4: Genişletilmiş Mesaj Veri Bloğunun Yapısı (Extended Length Messages, ELM )

2
6
80 bits
24 bits
Format
numarası
İletişim
kontrol
Mesaj alanı
Adres
(eşlik)

Resim 4: Genişletilmiş Mesaj Veri Bloğunun Yapısı (Extended Length Messages, ELM )

2
6
80 bits
24 bits
Format
numarası
İletişim
kontrol
Mesaj alanı
Adres
(eşlik)

Resim 4: Genişletilmiş Mesaj Veri Bloğunun Yapısı (Extended Length Messages, ELM )

Uydu-yer formatı (downlink format) DF24 birbirini takip eden özgün iki adet yüksek-bitle (high bit) tanıtılan format numarası ile başlar ve bir genişletilmiş veri alanı uzunluğuna sahip mesajı ihtiva eder. Kod çözücü (decoder) zaten bu iki biti bildiğinden, veri alanı uzunluğu ancak bu iki bit kadar sıkıştırılabilir (Resim. 4 e bakınız).