www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Mod S Sorgulama

Daha eski ikincil radarlarda tipik sorgulama formatı Mod C idi, bunu daha sonra Mod C ve diğer modlar takip etti. Modlarda ki bu değişim esas yayın alanı içinde bulunan bütün uçakların algılanabildiğini garanti edebilmek için sürekli tekrarlandı.

Mod S sorgulama yapabilen bir yer istasyonu çok değişik tür sorgulama yapabilme imkanına sahiptir. Bunları kabaca iki ayrı sınıfta toplayabiliriz:

„All-call interrogations” algılama bölgesinde ki bütün uçaklardan bir yanıt bekler. (Fakat bazı belirli durumlarda Mod S transponder yanıt vermeyebilir.)

„Roll-call interrogations” seçici sorgulama tipidir, sadece sorgulanan transponder yanıtlar.

Mod S sistemi için ilk iş bireysel sorgulama yapabilmek için algılama bölgesinde bulunan uçakların bireysel adreslerini ortaya çıkartmaktır. Bu işlem ikincil radardan periyodik olarak yollanan „All-call interrogations” sorgulamada söz konusu olur.

P4 darbe genişliği Mod S inter mod
0.8 µs tekrar gönderme yok Radardan daha kısa bir P4 darbesi gönderildiğinde Mod S transponder yanıtlamaz.
1.6 µs tüm çağrı yanıtlama Bir „All-call interrogation” sorgulamayı çözebilmek için daha uzun bir P4darbesi yollanır. Bireysel kodu algılayan ve bir hedeflenmiş Mod S sorgulamayı çözebilen başka imkanların mevcudiyeti nedeniyle bu mod beklendiği gibi çok seyrek kullanılır.
P4 yok Mod A yanıt Bu sorgulama daha eski modlara uyumlu olarak Mod S sorgulama yeteneği bulunmayan transponderlere yollanır.
P4 yok fakat
P2 daha büyük
Mod S yanıt Radar, P1 darbe genliğine eşit genliğe sahip bir P2 darbesi yollar. Bu darbe, veri bloğuna sahip P6 darbelerini almak üzere Mod S transponderini uyarır. Mod S yeteneği bulunmayan bir transponder bu sorgulamayı bir ISLS koşulu gibi görür ve yanıtlamaz.

Liste 1: Değişik mod S sorgulamalar