www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

„Fruit” („Meyve”)

Resim 1. Meyve ayıklayıcı „devre dışı” iken ekranın görüntüsü.

Meyve ayıklayıcı „devre dışı” iken ekranın görüntüsü.

Resim 1. Meyve ayıklayıcı „devre dışı” iken ekranın görüntüsü.

„Fruit” („Meyve”)

İkincil radar sistemleri bütün dünyada aynı taşıyıcı frekanslarını kullanır.
Bunlar:

Bir uçan hedefin uçuş rotasında farklı radar algılama bölgelerinden geçmesi nedeniyle aynı taşıyıcı frekansları kullanılması gerekmektedir. Radar ağlarının göreli yoğunluğu ve artan hava trafiği nedeniyle birçok uçan hedef farklı radar istasyonları tarafından sorgulanmakta ve bu sorguların karşılığı olarak yanıtlar uçan hedef tarafından radar istasyonuna gönderilmektedir. Böylece radar istasyonlarına artan hava trafiği nedeniyle parazit gelme olasılığı daha da fazla olabilmektedir.

Özgün sorgulama işaretli içinde çözülemeyen, yanıtların sebep olduğu bu parazitlerin tümüne meyve adı verilir.

Önemli bir bölümü özgün sorgulama ile birlikte ortaya çıkmayan böyle yanıtlara „eşzamanlı olmayan parazitler” adı verilir. Burada meyve kelimesi görüntüsel bir benzerlikten dolayı verilmiştir. Bununla beraber kullanılan anlamlı başka adlandırmalarda bulunur, örneğin:

False Replies Unsynchronuous In Time (= Eş Zamanlı Olmayan Sahte Yanıtlar) yada
False Replies Unsynchronised to Interrogator Transmission (= Sorgulama İletiminde Eşzamanlı Olmayan Sahte Yanıtlar).

Daha 1970 li yıllarda ki meyve yoğunluğu ölçümleri şöyleydi:

Sonuçta bu sayının azaltılması ve optimizasyonu için önlemler alındı. Bu önlemler arasında:

Mevcut meyve parazitlerinin optimizasyonu için alınan bu önlemlerde yeterli olamadığından ilaveten „Defruiter” ( = Meyve Ayıklayıcı) adı verilen bir aygıt kullanılır.

„Defruiter” („Meyve Ayıklayıcı”)

Anten demeti hedef üzerinden geçtiğinde hedef 10 ila 30 kez sorgulanır. Çözülen yanıtlar meyve ayıklayıcıda saklanır ve bir sonraki gelenlerle karşılaştırılır.

Bellek
Çıkartma katı
Meyve bulanan
video
Geciktirilmiş video
Meyve olmayan
video
Bir Darbe Tekrarlama Süresi

Resim 2: Bir meyve ayıklayıcının çalışma prensibi (ölçüt 2/2)

Bellek
Çıkartma katı
Meyve bulanan
video
Geciktirilmiş video
Meyve olmayan
video
Bir Darbe Tekrarlama Süresi

Resim 2: Bir meyve ayıklayıcının çalışma prensibi (ölçüt 2/2)

Her meyve paraziti ortaya çıkışında iki veya daha fazla sayıda böyle bir karşılaştırma yapılmalıdır. Değişik durumlarda bu yöntemin uygulanması sırasında elbette bazı sorunlarda ortaya çıkmaktadır:

Dolayısıyla sorunun çözümüne bir çare olarak öyle bir ölçüt seçilmelidir ki, bir yandan en fazla meyve paraziti bastırılırken öte yandan yeterlince faydalı bilgi alınabilsin.