www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

İkincil Radar Parazit Türleri

Resim 1: Fruit (meyve) ekranda kesilmiş bir portakalı andıran bir biçimde görüntülenir

Resim 1: Fruit (meyve) ekranda kesilmiş bir portakalı andıran bir biçimde görüntülenir

İkincil radarlarda bulunan bir alıcının, birincil radarlarda bulunan alıcılar gibi çok hassas olması gerekmediğinden, parazitlerin ağırlık merkezini darbe parazitleri teşkil eder. Teknisyenler parazitleri eşzamanlı olan ve eşzamanlı olmayan olarak ikiye ayırırlar. Ekran başında oturan operatörler parazitleri resimler gibi algılarlar, şöyle ki:

  • Fruit” („Meyve”)- eşzamanlı olmayan parazitler ekranda sarmal biçimli çiçek gibi açmış ve sanki henüz yenilmiş bir portakala benzer bir şekil yaratır. Smiley
  • „İşaretlerin binişmesi” - bu eşzamanlı parazitler vasıtasıyla sahte kodların üretilmesi yada iki yanıtın örtüşmesi ile meydana gelir.

Bunlara ilaveten darbelerin varlığının olmadığı başka parazit türleri de vardır. Bunlar genellikle otomatik olarak alıcı duyarlığı ile azaltılırlar ve yanıp sönen bir işaret lambası („Jamming”) ile operatör uyarılarak „mücadele edilir”.