www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Gelişmiş Yan Lob Bastırma Yöntemi (IISLS)

Resim 1: IISLS

Yansımalardan kaynaklanan yanıtları önlemenin bir yolu da „Sorgulama Yolunda Gelişmiş Yan Lob Bastırma” yöntemidir. (Improved Interrogator Side Lobe Suppression)

Bu yöntemde P2 ve P1 darbesi bastırma kanalı ile yollanır (hatırlayalım; ISLS ile yalnız P2 darbesi yollanır). Bu durumda transponder P1 - P2 darbe ikilisini yansımalar yönünde doğrudan (direk) alır. P1 = P2 olduğundan bir yanıt çoğunlukla bastırılır. Bu sebeple transponderde 35 µs kısa bir süre için yanıtlama işlemi engellenir. Sonuç olarak; Δt kadar zaman süresi kadar sorgulamayla gelen yansımaya yanıt (dolambaçlı bir yolla) verilmez ve yanlış bir yanıtta yollanmaz.

IISLS- yöntemi yanlış yanıtların yollanmasının engellenmesinde çok başarılı olmaktadır. Fakat, bu yöntemin dezavantajı sorgulamanın sadece bir yan lobda değil, bastırma kanallarına ait diyagramların kapladığı bölgenin tamamında ki (yaklaşık 40 deniz mili) sorgulamaların engellenmesidir.