www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Yanıtlama Yolunda Yan Lobların Bastırılması (RSLS)

RSLS = Reply path Side Lobe Suppression

Yan loblar ayrıca yanıt yolunda da bastırılabilir. Burada yan loblar üzerinden alınan yanıtlar bastırılır. Bu yanıtlardan kaynaklanan „Fruit” („Meyve”) olarak adlandırılan parazitler ortaya çıkar. Bunlara yönelik olarak cihazda şunlar ilaveten temin edilmelidir:

Burada prensip: yine iki farklı anten karakteristikleri ile alınan iki adet işaretlin genliklerinin karşılaştırılmasıdır. Bütün yanıt darbeleri her iki anten sistemi ile alınır ve türdeş iki kanala beslenir. Her iki kanalda verinin işlenmesi aynı olduğundan, farklı antenlerle elde edilen bu işaretlerinin aralarında bulunan fark aynen devam eder.

Video işaretlerinin genlikleri karşılaştırıcılar (comparators) vasıtasıyla karşılaştırılır ve istenen işaretlin işlenmesine devam edilir. Bu ilave devrenin getirdiği avantaj ISLS in 9 dB den daha büyük genlik farklarına ayarlanabilmesi imkanını vermesidir. Bu konu, yer nesnelerinden kaynaklanan bozucu yansıtmalarla mücadelede çok önem kazanmaktadır.