www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Sorgulama Yolunda Yan Lobların Bastırılması ISLS

Resim 1: Sorgulama yolunda yan lob bastırma yöntemi prensib

Resim 1: Sorgulama yolunda yan lob bastırma yöntemi prensib

Sorgulama Yolunda Yan Lobların Bastırılması ISLS

İkincil radarlar yan lob bastırılması işleminde farklı diyagramlara sahip iki anten kullanırlar. İlk diyagram, yönlü antene (daha doğrusu, bir tek darbe anteni toplama kanalına) ait, azimut yarı değer genişliği 2...3° olan dar açılı keskin bir ışın demetinin diyagramıdır. Diğeri, az yada çok her yönde eşit yayın yapabilen, yön bağımsız bir antene ait diyagramdır. Her iki sorgulama darbesi (P1 ve P2) dar demetli ışın ile yollanır. Üçüncü darbe P2 sadece yön bağımsız, yani her yönde eşit ışıma yapan anten (daha doğrusu aynı yayın moduna sahip bir tek darbe antenin fark kanalı) ile yollanır.

Her sorgulama P1 darbesi ile başlar ve bunu yön bağımsız antenden gelen P2 darbesi takip eder. Uçakta bulunan transponder daima her iki darbenin genliğini ölçer ve eğer P1 darbesinin genliği P2 darbesinin genliğinden en az 9 dB büyük ise bir yanıt telegramı hazırlar.

ISLS- Genlikleri
Resim 2: Darbelerin göreli işaret genlikleri oranları

Aşağıda ki genlik oranları keza geçerlidir: