www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Yan Lobların Bastırılması

İkincil radar tekniğinde yan lobların olumsuz etkileri yaşanır. Çünkü burada hedeflerin sorgulanması ve yanıtların gönderilmesi yine bu yan loblar üzerinden yapılmaktadır. Bu durum ikincil radarlarında ki çok daha iyi gönderim ve alım koşullarında söz konusudur.

Radar ekranlarında böyle yanıtların düzgün bir sınıflandırması mümkün olamamaktadır. Bunlar ekranda birden fazla sayıda, aynı menzilde fakat farklı yönlerde görüntülenirler. Sıra dışı bir durumda, uçağın, antenin bir dönüşünde sorgulanması mümkün olmayabilir. Ve hedef ekranda bir tam daire gibi gözükür.

Yan lobların etkilerinin bastırılması yöntemi genel olarak Yan Lob Bastırma (SLS - Side Lobe Suppression) olarak adlandırılır.

Bu sorgulama yolunda olabilir: ISLS (Interrogation Path SLS) yada,
alma yolunda olabilir: RSLS (Reply Path SLS).

IISLS (Improved Interrogation Path SLS) olarak bilinen yöntemde, yan lobların bastırılmasından ziyade yansımaların sebep olduğu yanlış yanıt sayısı azaltılır.