www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Birincil gözetim radarı (PSR)

Birincil radarın en önemli özelliği, pasif yansımalarla çalışmasıdır. Gönderilen yüksek frekanslı darbeler hedeften yansır ve bunlar radar ünitesi tarafından alınır. Yansıyan işaretlerinin kaynağı radar ünitesi tarafından gönderilen darbelerdir.

İkincil gözetim radarın (SSR) Karşılaştırması

İkincil radarlar farklı bir prensiple çalışır. Bunlar aktif yanıt işaretlerini kullanır. İkincil radarlar sorgulama (interrogation) darbeleri denilen, yine yüksek frekanslı darbeler gönderirler. Bunlar basitçe yansıtılmaz, fakat hedefte bulunan transponder tarafından alınır ve burada işlenirler. Bunun ardından, hedefte bulunan bu transponder farklı bir frekansta yanıt telegramı (response telegram) hazırlar ve bunu radara yollar.

ve

Farklı prensiplerle çalışmalarından dolayı her iki sistemin kendisine göre avantajları ve dezavantajları vardır. Birincil radarla; hedefle ilgili güvenilir yön, yükseklik ve menzil gibi bilgiler alınabilirken, ikincil gözetim radarlarıyla kimlik tanıma ve hatta yükseklik gibi bilgilerde ilaveten alınabilmektedir.

Bu işlemin yapılabilmesi için hedefte bulunan transponderin, radar ünitesi ile beraber çalışmasına ihtiyaç vardır. Diğer taraftan hedefin bu aktif çalışması ile, azami menzil aynen korunarak, birincil radarda hem işaretlin gitmesi - dönmesi ve öte yandan ikincil radarda işaretlin sadece gitmesinin radar denkleminde hesaba katılması sonucunda, radar çıkış gücünde etkili bir azalma meydana gelir.

Radarformel

Resim 1: Bir birincil ve ikincil gözetim radarının alıcısının ölçülen alış duyarlılıkları

Resim 1: Bir birincil ve ikincil gözetim radarının alıcısının ölçülen alış duyarlılıkları

Bir referans değer olarak, bu faktör 1000 den daha büyük varsayılabilir. Bunun sağladığı kazanç; çok daha basit, ucuz ve küçük bir göndericinin kullanılma imkanı sağlamasıdır. Aynı zamanda, aktif yanıt güçlerinin yansıma güçlerinden daha yüksek olması sebebiyle, daha az hassas bir alıcı kullanılabilir. Ancak bu yan loblardan (side lobes) yansıma işaretlerinin alınması gibi bir dezavantajı da beraberinde getirir. Bu bakımdan yan lobların bastırılması (SLS, Side Lobe Suppression) için uygun önlemlerin alınması gerekir.

Gönderilen ve alınan frekansların farklı olması nedeniyle, herhangi bir MTI (Moving Target Indication [Hareketli Hedef Belirteci]) den kaynaklanan gürültüler meydana gelmez. Böylece, yer yüzeyinin yarattığı gürültüleri (clutter) bastırmak için önlem almaya da gerek kalmaz. Öte yandan parazitli bir frekanstan, farklı bir frekansa geçiş mümkün değildir. Bir ikincil radar tesisinde özel gürültüler için cihaz bağlantılarında ilave önlemlerin alınması gereklidir.