www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Yanıt Telegramı

Resim 1: Yanıt telegramı

Resim 1: Yanıt telegramı

Resim 1: Yanıt telegramı

KodModAnlam
77003/A, Boksijen ihtiyacı (genel)
76003/A, Bradyo bağlantı kaybı
4x Rahmen1, 2, 3/A, Baskeri acil çağrı
75003/Auçak kaçırılması

Liste 1: Bazı değişik kodlar

Yanıt Telegramı

Yanıt telegramı, her birinin darbe genişliği 0,45 µs (±0,1 µs) olan, 2 ila 15 darbeden meydana gelir. Bu iletinin geçerli sayılması için aralarında 20,3 µs zaman aralığı bulunan her iki çerçeve darbesi F1 ve F2 in varlığı şarttır. Bu iki çerçeve darbesi arasında 1,45 µs de tekrarlanan, 13 adet kodlama darbesi bulunur. Bir oktal (sekiz tabanlı) kod ile Mod A ve Mod C de bu darbelerden en fazla 12 adedi istenen bilgilerin iletilmesi için kullanılır. Boşta kalan üç yerde bir darbe kullanılmaz, aksi takdirde bazı dekoderler toplam iletiyi parazit olarak değerlendirebilir ve bunun sonucu olarak iletiyi reddedebilirler.
Yanıt telegramı hiç bir şekilde modun ne olduğu hakkında bilgi içermez. İkincil radarın dekoderi alınan yanıt telegramının kodunun, daima en son alınmış telegramın moduyla aynı olduğunu kabul eder!

Çerçeve darbeleri arasında bulunan darbeler, istenen bilgileri oktal sayı ile tutan sorgulama moduna bağımlıdır. (Kodlar ve modlar birbirine bağlıdır ve birbirlerini tamamlarlar.) Mümkün olan 12 adet darbe ile birbirinden farklı 409610 veri kodlanabilir.

Mod A kullanılması durumunda uçağın kontrol panelindeki transpondere oktal kod (ABCD8) yüklenir. C modunun kullanılması durumunda uçuş yüksekliği Gillham kodu (yükseklikte değişmelerinde sadece bir bitin değiştiği Gray kodunun özel bir biçimi) adı verilen bir kod ile iletilir.

Uçuş güvenliğinin gerektirdiği durumlarda yanıt özellikle vurgulanır ve bir SPI darbesi (Special Purpose Identification -Özel Amaçlı Kimlik) kullanılır. Yer istasyonu personelinin isteği üzerine pilot kontrol panelindeki bir düğmeye basar ve yanıt telegramına belirli bir süre için (18±1  saniye kadar) SPI darbesi eklenerek birlikte yollanır. Geçmişten gelen nedenlerle çerçeve darbeleri hariç seçilen konum verilerin ilerideki işlenmesinde bazı sorunlar ortaya çıkartabilir. ICAO ya uygun olarak bir SPI darbesi sadece A modunda yaratılabilir.

Uluslararası standartlarda, belirli standartlara göre tanımlanmış sorular ve yanıtlar şöyle düzenlenebiliyordu:

Her bir yanıt sorulan her bir sorguyla birlikte bir anlam içerir. Örneğin: