www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu (ICAO)

Sorgulama formatının standardizasyonu

Mod S veya Mod 4 hariç, klasik, konvansiyonel İkincil Gözetim Radarlarında (Secondary Surveillance Radar „SSR”) hedef sorgusu çok basittir: Ekranda ki hedef işaretinin kimliği görünebilir olmalıdır. (Soru kısaca „Sen kimsin?” gibidir.) Radarların büyük bir çoğunluğu hala iki boyutlu olduğundan, üçüncü boyutu tamamlamak için, ilaveten uçuş yüksekliği sorgulaması („Uçuş yüksekliğin nedir?”) yapılması gerekir. Bu muhtelif soru yöneltmeler Mod (İngilizce'si: Mode of Operation) olarak adlandırılır. Uçaktaki transponder sorguyu bir kod ile yanıtlar.

Burada sorun yer istasyonunda ki sorgulama cihazı ile uçaktaki transponderi birlikte çalışmasını organize etmekte yatmaktadır. Her bir sorgulama parametresinin şaşmaz bir biçimde tanımlanması gerekir. İkincil radarların ve transponderlerin imalatçısı aynı ülkeden olmaları nedeniyle sistemin askeri amaçlarla kullanılmasında bir karmaşıklık yaşanmamaktadır. Bununla beraber uluslararası bir çalışma söz konusu olduğunda farklı imalatçıların transponder ve radarları birbiri ile iletişim kurmak zorunda kalmakta, buda bazı katı kuralların uygulanmasını gerekli kılmaktadır. Bu klasik standart MK X - A (söylenişi: „Mark ten A”) olarak adlandırılır.

Standart: ICAO Ek 10

ICAO ANNEX 10 AERONAUTICAL TELECOMMUNICATIONS
Bu dokümanda sivil havacılığa ait teknik standartlar tarif edilmektedir.
Cilt IV özellikle İkincil Gözetim Radar (SSR) sistemleri içindir.
ICAO web sayfası http://www.icao.int/

Manual on Mode S Specific Services ( Doc 9688)
1. baskı, 1997, 88 Sayfa
İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca dillerinde yayınlandı.
Sipariş No: 9688

Manual of the Secondary Surveillance Radar (SSR) Systems. (Doc 9684)
1. baskı, 1997, 193 Sayfa
İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca dillerinde yayınlandı.
Sipariş No: 9684

Cilt IV (Surveillance Radar and Collision Avoidance Systems)
2. baskı, sayfalarında düzeltmeler yer alıyor, 204 sayfa
İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca dillerinde yayınlandı.
Sipariş No: AN10-4

İkincil radarların kullanımı çok yaygınlaştı. Hava trafiğinin çılgınca artması nedeniyle standardın Mod S („Mode Select”) olarak adlandırılan bir yeni kısıtlamalı versiyonunun yapılmasına ve Mark XII (söylenişi: „Mark twelve”) standardının geliştirilmesine yol açtı. Mod S standardında her uçağa (16.777.214 değişik kimliğin tanınmasını sağlayan) 24 bitlik bir kimlik adresi atandı. Mod S adresleme ANNEX 10 Cilt III Bölüm 9 (71. sayfadan sonraki düzeltme sayfalarında) tarif edilmiştir.