www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

İkincil Radar Blok Şeması

Transponder
Alıcı
Dekoder
Gönderici
Kodlayıcı
Interrogator
Kodlayıcı
Gönderici
Dekoder
Alıcı
Ekran
Birincil radarın
darbe merkezi
Sogurlama hattı
(Uplink)
Yanıt hattı
(Downlink)

Resim 1: İkincil Radar Blok Şeması

Transponder
Alıcı
Dekoder
Gönderici
Kodlayıcı
Interrogator
Kodlayıcı
Gönderici
Dekoder
Alıcı
Ekran
Birincil radarın
darbe merkezi
Sogurlama hattı
(Uplink)
Yanıt hattı
(Downlink)

Resim 1: İkincil Radar Blok Şeması

Transponder
Alıcı
Dekoder
Gönderici
Kodlayıcı
Interrogator
Kodlayıcı
Gönderici
Dekoder
Alıcı
Ekran
Birincil radarın
darbe merkezi
Sogurlama hattı
(Uplink)
Yanıt hattı
(Downlink)
© 2003 Christian Wolff (www.radartutorial.eu)

Resim 1: İkincil Radar Blok Şeması

İkincil Radar Blok Şeması

Yer istasyonunda:

İkincil radar ekranla eşzamanlaşmak için, (analog) birincil radardan eşzamanlı bir darbe alması gerekir.

Transponderde:

Uçakta bir alıcı anten ve bir transponder bulunur.

Tekrar yer istasyonundayız: