www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Bir „A-Scope” Blok Şeması

Aşağıda ki grafikte bir A-Scope un nasıl çalıştığı betimlenmektedir:

f
f
Video
yükselteç
Resim tüpü
Tetikleme
hazırlanma
Olay yönü
renk açma
Testere dişli
dalga üreteci
Ablenkverstärker
(Horizontal-
auslenkung)

Resim 1: Bir A-Scope blok şeması

f
f
Video
yükselteç
Resim tüpü
Tetikleme
hazırlanma
Olay yönü
renk açma
Testere dişli
dalga üreteci
Saptırma
gerilimi
yükselteci

Resim 1: Bir A-Scope blok şeması

f
f
Video
yükselteç
Resim tüpü
Tetikleme
hazırlanma
Olay yönü
renk açma
Testere dişli
dalga üreteci
Saptırma
gerilimi
yükselteci

Resim 1: Bir A-Scope blok şeması (Etkileşimli resim)

Bir „A-Scope” Blok Şeması

Aşağıda ki interaktif grafikte bir A-Scope un nasıl çalıştığı betimlenmektedir. Basit bir A-Scope un her bir modülünün görevi aşağıda anlatılmaktadır:

Video yükselteç

Alıcıların çıkışlarında ki yansıma işaretlerinin genlikleri hala çok küçüktür. Bu işaretlerinin elektrostatik saptırmayı yapabilmesi için genliklerinin yeterli bir seviyeye yükseltilmesi gerekir. Eğer hiç bir negatif işaretlin gelmesi beklenmiyorsa, işaretlin üzerine ekranda daha elverişli bir optik sapmayı sağlayacak, bir eşzamanlı doğru gerilim bindirilir (superimposed).

Resim tüpü
Elektron ışın tüpü tip: 8LO29i

Resim 2: Elektron ışın tüpü tip: 8LO29i

Bir elektron ışın vakum tüpünün en önemli bölümleri şunlardır:

Tetiklemenin hazırlanması

Tetiklemenin hazırlanması, çok farklı bir şekilde gerçekleştirilir ve kullanılan tetikleme darbesinin polaritesine, büyüklüğüne ve hemde zamanına bağlıdır. Önemli olan sadece, A-Scope taki yatay saptırmanın ölçekli olarak sol yan kenardan başlayabilmesidir.

Olay akışı yönünde-renk açma

Zaman dilimi içerisinde bir saptırma periyodu henüz bitmiş, bir sonraki saptırma henüz başlamamışken, elektron ışını hareketine yeniden ekranın sol kenarından başlayarak devam eder. Bu hareketin ekrandaki simgeyi bozmaması için bir dikdörtgen darbe ile „karanlıklaştırılır”.

Bu darbenin süresi çizilecek menzil ölçeğini ve bunun bir sonucu olarakta yatay saptırma için testere dişi dalganın süresini tayin eder.

Testere dişli dalga üreteci
Testere dişli dalga

Resim 3: Testere dişli dalga

Elektron ışınlarının soldan sağa doğru düzgün ve ölçekli bir hareketini garantilemek için saptırma plakalarında ki gerilimin negatif minimumdan pozitif maksimuma sabit bir hızda yükselmesi gerekir.

Saptırma gerilimi yükselteci

Keza testere dişli gerilimin bir elektrostatik saptırmayı sağlayabilmesi için yeterli seviyeye yükseltilmesi gerekir. Benzeri şekilde, negatif bir ön gerilim bindirilerek saptırmanın merkezden değil, ekranın sol kenarından başlatılması sağlanır.

Bir A-Scope şüphesiz yukarıda bahsedilen birimlere ilaveten, gerilim ve akım kaynağı birimlerine ve ayrıca değişik işaret ve tarama üreten başka birimlere de sahiptir.