www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Radar A-Ekranı

Resim 1: Bir A –Ekranın geçen süre- ve menzil ölçüm çalışma prensibi

Resim 1: Bir A –Ekranın geçen süre- ve menzil ölçüm çalışma prensibi

Radar A-Ekranı

Bir radarın görüntüleme aygıtı, görüntülenen bilgilerin türüne bağlı olarak farkı şekilde çalışabilir. Genlik sapmalı (deflection modulated) bir osiloskop ekranına benzeyen A-Ekran buna en basit bir örnektir. Bu tür ekranda sadece hedefin menzili (istisnai durumda kimliği de) görüntülenir. İlaveten, antenin dönüşüne bağlaşık olarak bir azimut açısı görüntüsünün de sağlanması gerekir. Saptırma, yatay saptırma plakasına uygulanan testere dişi biçimli bir darbe ile sağlanır. Darbelerin konumları (keza sapmanın süresi) menzilin büyüklüğünü tayin eden bir ölçüttür (interaktif blok şemasına bakınız).

Ölçekli bir görüntü elektromanyetik dalgaların boşlukta yayılma hızının (burada yaklaşık ışığın boşlukta yayılma hızı c0) ekranın yatay saptırma demetinin yarı hızına olan oranı sabit iken elde edilebilir. Yatay saptırma gerilimi olabildiğince doğrusal tırmanan testere dişi biçimli bir darbedir. Eğer saptırma demetinin süresi elektromanyetik dalgaların süresinin en büyük değerine eşitse o zaman A-Ekranda en büyük menzil görüntülenebilir. Saptırma süresindeki bir azalma ölçeğin değişmesine yol açar ve sonuçta menzil sadece parçalar halinde görüntülenir.

Saptırma (ve süre ölçümü de) daima gönderim darbesinin yükselen cephesinde başlar. Gönderim darbesi gönderim-alım anahtarının hiçbir şekilde ideal bir anahtar olmayışı ve gönderilen güçlü enerjinin kuvvetle zayıflatılmış bölümünün küçük bir kısmı çok hassas alıcı girişine halâ ulaşabiliyor olması nedeniyle genellikle A-Ekranda görüntülenir. Keza bu darbenin bir bölümü alıcıda ayar için kullanılabilir. Bir ölçü aksesuarı vasıtasıyla bu darbenin bir bölümü alınır, ilaveten kontrol edilebilir şekilde geciktirilir ve alıcı girişine yeniden verilir. Bu özel kontrol darbesi ile uzak bir menzilden alıcıya müdahale etmek, örneğin alıcının zamana bağımlı otomatik kazanç kontrolü faal değilse düzeltmek mümkündür.

Günümüzde A-Ekran artık önemini kaybetmiştir. Eski tip analog radarlarda daha ziyade kontrol osiloskobu olarak kullanılmaktadır. Hedefe ait işaretlerin, video işaretler yerine artık sayısal veriler ile ifade edilmesinden ötürü modern radarlarda A-Ekran kullanımının anlamı kalmamıştır. Sayısal işaretlerinin içerisinde bir eşzamanlama işaretinin bulunması gerekir. Bunlar sadece dâhili olarak tetiklenebilir. Bu yüzden basit bir osiloskop ile bir bit dizisini analiz etmek mümkün olamamaktadır. Söyleyeceğimiz bir husus var, o da: eğer sayısal bir işaret mevcut ise sürücü katının bu sayısal işareti mutlaka işleyeceğidir.

Bununla beraber acil durumlarda radar sistem yazılımı güncel radar verilerinden faydalanarak A-Ekranı bir bilgisayar monitöründe canlandırabilir. Bu resim her şeyden önce eğitim için ya da radar aygıtını göreve hazır tutan radar teknisyenine kolaylık sağlamak anlamında bir değer taşır.

A- Ekran resim galerisi
A-Scope

Resim 2: Bir kontrol darbesinin Rus yapısı „Spoon Rest” model bir VHF-radarında ki görüntüsü.

Resim 3: Asenkron sayısal sözcüklerin bir kontrol osiloskobunda görüntülenmesi.

Resim 4: Sayısal verilerden dönüştürülmüş analog işaretler, örneğin Birincil Radar Eğitim Setinde görüldüğü gibi.