www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

„Radar Belirtisi Kipi”

Resim 1: Bir borda radar ekranında „radar belirtisi kipinde” hava durumunun ve gelmekte olan bir uçağın görüntüsü

„Radar Belirtisi Kipi”

Borda radar (uçağa takılı radar) ekranlarında hedef hem kapsamlı alfanümerik bilgiler verilerek, hem de bir analog ekranda olduğu gibi arka plan rengi soldurularak görüntülenebilir. Renklendirilmiş yüzey gibi olan bu görüntüleme şekline „Radar Belirtisi Kipi” denilir. Bununla beraber bir belirlenmiş eşik değerini aşan hedef işaretleri bu yüzeyin üzerinde bir başka katmanda monokrom dikdörtgen olarakta görüntülenebilir.

Bu yöntemle örneğin, ilaveten arka planda ikincil radarın, ACAS (Airborne Collision Avoidance System) – ya da TCAS (Traffic Collision Avoidance System) sisteminin bilgilerininde yer aldığı meteoroloji bilgileri borda radarında görüntülenebilir. „Radar belirtisi” yöntemi en fazla meteorolojik – ya da yerden parazit yansımalar gibi pasif yansımalı hedef işaretlerini çok amaçlı kullanılan ekranlarda ayrıntılarıyla görüntülemek için kullanılır. Bundan dolayı yanlış bir nitelemeyle sıkça „birincil radarların radar bilgileri” ile birbiri üstüne binmiş monokrom katmanlarda hedef işaretlerinin benzeri şekilde birincil radarların bilgileriden elde edilebilmesine rağmen aynı imiş gibi düşünülür. Uçağa takılı modern borda radarlarının çoğunda Radar Belirtisi Kipine ilaveten birde SAR-kipi ile üzerinde seyredilen bölgelerin harita benzeri görüntüsü verilir. Bu görüntüleme sayısal haritalama materyali ile bir araya getirilir ve böylece güvenli yöngüdüm imkânı doğar.

Kullanılan radardan bağımsız olarak meteoroloji bilgilerinin yanında keza başka bilgilerde görüntülenebilir, örneğin eğer radar kesiti 30 m² ye eşit ya da daha büyükse hedef işaretinin yansıyan işaretli ve Doppler frekanslarının spektral dağılımından (pervaneli uçaklar) bu hedefin bir C–130 tipi tanker uçağı olabileceği tahmin edilebilir. Bu hedef işaretleri o zaman tek renkli arka plan üzerinde ilaveten sembol olarak görüntülenir.

Bir sembol görüntüleme yanında Radar Belirtisi Kipi kol uçuşunda ya da havada yakıt ikmalinde büyük bir üstünlük sağlayan çok yüksek hassasiyete sahiptir. Ve sonuçta bir otomatik hedef izleme sırasında istatistiki hatalar doğması ve birden daha fazla sayıda darbe periyotlarında bir gecikmenin meydana gelmesi normaldir. Bu nedenle borda radar üreticileri genellikle “Radar Belirtisi Kipinin” çalıştığı bir seçilebilir sektör aramanın yapılabildiği bir ekran ilave ederler.

Kendine ait bir Çizit Çekip Çıkarıcısı bulunmayan ve kendi bilgilerini salt renkli alanlar olarak görüntüleyen bu radar aygıtlarına pilot jargonunda „Radar Belirtisi Kipi” denilmektedir.