www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

ECDIS

Resim 1: PCI-Express-kartı HPx-300, Analog ve sayısal radar verileri için arayüz
© 2012 Cambridge Pixel Ltd. (UK)

Resim 1: PCI-Express-kartı HPx-300, Analog ve sayısal radar verileri için arayüz
© 2012 Cambridge Pixel Ltd. (UK)

ECDIS

Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) yöngüdüm tümleşik bir elektronik bilgi sistemidir. Genellikle denizcilikte kullanılır ve aşağıdaki sunuları kapsar:

ECDIS özellikle bir gemide çoğunlukla su sıçramasına karşı korumalı sıradan işlerde kullanılan bilgisayarlarda bir yazılım olarak çalıştırılır. Genellikle bu bilgisayar, yazılım ve ECDIS -sistemi için özel sensörleri ile birlikte gelir. Bu sistem konum ve seyir güvenlik bilgilerini sürekli sağlar. Eğer gemi bir tehlikeli bölgeye yaklaşmışsa sesli ve/veya görüntülü alarm verir. ECDIS yöngüdüm için kullanılan kâğıda basılı haritaların yerini almıştır. Bu sistemin mevcut gemilere zaman içinde, yeni gemilere ise sıfırdan kurulması yasal bir zorunluluk olmuştur.

Donanımsal olarak bakacak olursak tek gereksinim analog ya da sayısal radar verileri için hızlı bir ara yüzdür. Bu genellikle bir bilgisayar ana kartındaki boş bir oluğa takılabilen bir PCI-Express kartıdır ve bu kart herhangi bir radar aygıtıyla (keza daha eskilerle de) ECDIS sistemi üzerinden haberleşebilir. ECDIS yazılımı ile çok sayıda grafik katman birbiri üstüne bindirilebilir. Arka planda deniz haritası bulunur, bunun üzerinde yarı şeffaf radar resminin yer aldığı ikinci bir katman vardır, en üstte ise sembol, metin ve yazılı verilerin bulunduğu bir başka katman yer alır.