www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Evreuyumlu Osilatör

Bir sözde-evreuyumlu radarda ki evreuyumlu osilatör (COHO), ara frekansa eşit bir frekansta kendiliğinden salınım yapar. Bu osilatör bir sözde evreuyumlu radardaki hareketli hedef işaretlerinin görüntülenmesi ve aynı zamanda sabit hedef işaretlerinin bastırılması için dahili faz referansını sağlar.

sabit hedef
hedef hareketli
sabit hedef

Resim 1: Evreuyumlu kanal işaretlerinin osilogramı

Evreuyumlu kanal işaretlerinin osilogramı: Faz ayırtacı (phase discriminator) çıkışında sabit hedefler sabit genlikli darbeler, hareketli hedefler ise negatif ve pozitif değişken genlikli darbeler.
sabit hedef
hedef hareketli
sabit hedef

Resim 1: Evreuyumlu kanal işaretlerinin osilogramı

Anten hattında bulunan bir yönlü bağlaştırıcı, magnetronun her bir gönderim darbesinden küçük bir enerji bölümünü kapar. Kapılan bu işaretlin frekansı ara frekansa düşürülür ve fazı ise evre uyumlu osilatörün fazına senkronize edilir. Magnetronun fazına sahip bu salınım tüm işaret alım süresince devam eder.

Bu, magnetronun gönderdiği her bir darbe sırasındaki fazının rasgele olması nedeniyle gereklidir ve eğer magnetron artık çalışmayacaksa gönderim darbesi bitiminde magnetronun faz durumu kaydedilmelidir. Ara frekansa düşürülen gönderim frekansı çoğunlukla evreuyumlu osilatörün rezonans devresine paralel bağlanır. Ara frekanslı işaretlin gücü evreuyumlu osilatörün gücünden çok daha büyüktür ve evre uyumlu osilatör magnetronun fazına uymak zorunda kalır. Bu bize neden sözde-evreuyumlu radarları için aynı zamanda alım yolunda evre uyumlu olduğunu anlatan „alımda evreuyumlu” ifadesinin kullanıldığını açıklamaktadır.

İşaret, evreuyumlu osilatörden, yansıma işaretinin ara frekanstan ayrıldığı faz algılayıcısına (detektörüne) yollanır. Faz detektörü çıkışında artık video işaret bulunmaktadır. Ekranda sabit hedefler sabit bir genlikle ve Doppler frekansına sahip hareketli hedefler ise değişen polarizeli genliklerle görüntülenirler.