www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Dicke-Fix Prensibi

Radar verilerinin işlenmesinin bu türü ara frekans yükselticisinde gerçekleştirilir. Çalışma prensibi 1960 yılında Robert Dicke (Defence Research Telecommunications Establishment, Ottawa) tarafından mükemmelleştirildi. Çıkışında bir sınırlama devresi bulunan, geniş bantlı bir yükseltecin ardından işaret işaret-uyumlu, dar bantlı bir ara frekans yükseltecine gider. Bu yöntemde, uzun süreli parazit yansıma işaretleri veya kısa süreli gürültü tepe darbeleri ve darbe parazitleri zayıflatılırlar. ”Dicke-Fix” prensibi, alıcıyı parazitlerden, hızlı taramalı veya dar bantlı darbe modüleli parazit gürültü kaynaklarından korumak için özel olarak geliştirilmiştir. Örneğin hava savunma radarı MPR de kullanılır.


Resim 1: Dicke-Fix ara frekans yükselteci blok şeması

Resim 1: Dicke-Fix ara frekans yükselteci blok şeması

Resim 1: Dicke-Fix ara frekans yükselteci blok şeması
      (Sanal osiloskoptaki görüntüleri izlemek için lütfen fare imlecini TP1 - TP5 test nokta yazılarına yaklaştırınız)

parazit darbesi

Resim 2: Dicke-Fix ara frekans yükseltecinin blok şemasında ki diyagramlar

Sistem temel olarak bir geniş bantlı, sınırlamalı ara frekans yükselteci ve bunu takip eden optimal bant genişlikli bir ara frekans yükseltecinden meydana gelir. Sınırlama değeri gelen parazitin tepe değerlerini bloke etmek üzere oldukça düşük ayarlanır ve tüm bölge için sabit bir hatalı alarm yüzdesi hedeflenir. Parazit durumuna bağlı olarak bant genişliği 10 ila 20 MHz arasında değişebilir.

Süzgeç çıkışında beklenen bant genişliğine sahip yansıma işaretli bulunur. Bu işaretlin genliği parazit darbelerinden, gürültülerden daha büyüktür ve eşik değer devresinde yansıma işaretlinden daha kolay algılanır.

Bu devre, alıcının duyarlığını kötüleştirmeksizin kararsız parazit göndericilerinin etkisini rahatlıkla 20 ila 40 dB kadar azaltabilir. Buna karşılık ”Dicke-Fix” prensibi, alıcının sınırlama devresi bulunması nedeniyle modüle edilmemiş kuvvetli parazitlere karşı etkili değildir.