www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Kör Hız

PRT
fD1
fD2

Resim 1: Doppler frekans ve kör hız ilişkisi

PRT
fD1
fD2

Resim 1: Doppler frekans ve kör hız ilişkisi

PRT
fD1
fD2

Resim 1: Doppler frekans ve kör hız ilişkisi

Kör Hız

İki periyodun karşılaştırılması sonucu şöyle bir durum ortaya çıkabilir: Hedef, tam 360° lik bir faz kayması verecek bir radyal hızda hareket ediyor olabilir. Bu olay sinüs dalgasında 360° nin tam katlarında meydana gelir. Bu hallerde faz kayması sıfır olduğundan hedefin sanki hareket etmediği anlamı çıkar. Halbuki hedef kör hızda uçmaktadır ve Hareket Eden Gösterge sistemi bunu bir sabit hedef olarak algılayacak ve ekranda görüntülemeyecektir.

Kör hız, gönderim frekansına ve darbe tekrarlama frekansına (Pulse Repetition Time) bağlıdır.

vkör = λ mit: vkör = kör hızlardan biri
λ = gönderim işaretli dalga boyu
Ts = darbe tekrarlama süresi
(1)
2·Ts

Resim 1 de bu ilişki görülmektedir: Eğer Doppler frekansı, darbe tekrarlama frekansından ayırt edilebiliyorsa (yukarda ki örnek), o zaman bir bir faz kayması ölçülebilir. Yok eğer Doppler frekans darbe tekrarlama frekansının aynısı ise, o zaman bu hızda uçan bir hedef sabit hedef olarak algılanır.

Örnek:
Radar cihazının gönderim frekansı 2,8 GHz ve darbe tekrarlama periyodu 1,5 ms olsun, kör hız:

vblind = λ = c0 = 3·108 = 35,72 m/s c0 = Hedefin hızı (2)
2·Ts 2·f·Ts 2·2,8·109·1,5·10-3

Yani kör hız yaklaşık 130 km/saat tir ve bu hız ile tam katlarında uçan bir hedef, sanki sabit bir hedef olarak algılanır ve Hareket Eden Hedef Gösterge sistemi bunu sabit hedef olarak değerlendirir ve ekranda görüntülemez.

Kör hız aynı zamanda hedeflerin, darbe tekrarlamalar arasında 360° faz kaymasına karşılık gelen bir radyal hızıdır.

Kör hız olayına karşı alınabilecek bazı basit önlemler:

Bütün bu önlemler çoktan beri standart hava gözetim radarlarında bulunmaktadır.

Bununla birlikte, sayısal radar alıcılarının kör hızla ilgili şöyle bir sorunu bulunuyor: Zigzaglı Darbe tekrarlama sürelerinin avantajı sadece yüksek isabet oranlarında kullanıldığında işe yaramaktadır. Bu ise tam evreuyumlu, tek darbe moduyla çalışan bir radara ilave bir büyük masraf yapılmasını gerektirir.