www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Darbe Sürelerinin Karşılaştırılması

Ara
frekans
HHG-
sistemi
Ekran
Evreuyumlu kanal
Genlik kanalı
Yağmur bastırma
İptal
edilen
video
normal
video

Resim 1: Yağmur-bastırma-devresi prensip şeması

Ara
frekans
HHG-
sistemi
Ekran
Evreuyumlu kanal
Genlik kanalı
Yağmur bastırma
İptal
edilen
video
normal
video

Resim 1: Yağmur-bastırma-devresi prensip şeması

Ara
frekans
HHG-
sistemi
Ekran
Evreuyumlu kanal
Genlik kanalı
Yağmur bastırma
İptal edilen
video
normal
video

Resim 1: Yağmur-bastırma-devresi prensip şeması

Darbe Sürelerinin Karşılaştırılması

Eğer bir radar örneğin, genişliği 1 µs olan darbeler yollarsa, bu dalganın uçak gibi belirli bir geometrik boyutları olan nesnelerden yansımasının da benzeri şekilde 1 µs olması beklenir. Ancak birkaç uçak toplu olarak birlikte uçuyorsa, bunlardan gelecek yansıma işaretlerinin darbe süreleri toplamının, muhtemelen 10 µs den fazla olması pek olası değildir.

Buradan, gönderim darbelerinin mükerrer darbe sürelerinin bir tür parazit yaratacağı sonucuna varabiliriz. Yani bu yansımaların bastırılması gerekir. Ama bu işlemin yapmanın doğruluğunu irdelerken, İkinci Dünya Savaşında Pearl Harbor'a Japonların saldırısında radar operatörlerinin toplu halde uçan Japon filolarını bir parazit gibi yorumlayıp ve bu nedenle alarm vermeyi ihmal ettiğini hiç hatırdan çıkarmamalıyız.

Havadan parazit
yanımalar
Yerden
parazit
yanımalar
Hedefler

Resim 2: Bir ekranda ki değişik tür parazit-yansıma görüntüleri. Havadan parazit yansımalar (weather-clutter) yağmur-parazit-bastırma devresi nedeniyle yükselen kenarda (leading edge) daha açık tonda görülüyor.

Havadan parazit
yanımalar
Yerden
parazit
yanımalar
Hedefler

Resim 2: Bir ekranda ki değişik tür parazit-yansıma görüntüleri. Havadan parazit yansımalar (weather-clutter) yağmur-parazit-bastırma devresi nedeniyle yükselen kenarda (leading edge) daha açık tonda görülüyor.

Bu nedenle bir uzun süreli yansıma darbesi alındığında bu işaret devre dışı bırakılmaz ve darbe çifti işleyen evreuyumlu kanala aktarılır. Bu işletme modu Rusça da „автоматический строб”, Almanca da „automatischer Bandimpuls” olarak adlandırılır. Amerikan imalatı radar cihazlarında bu üniteye „yağmur bastırma” devresi denilir. Ve bu yaklaşım doğrudur, şöyle ki: Bu tür parazite sebep olan uzun yansıma darbe süreleri daha ziyade, şiddetli yağmur yağan bölgede bulunan, bir dağınık yansımalı bölgede ortaya çıkar.

Fakat bu devrenin hedefi algılayabilmesi için, eğer darbe süresi uzunsa, belirli bir zamana ihtiyacı olacaktır. Bu nedenle böyle dağınık yansımalı bölgelerde algılama için darbelerin ön cephesinin sürekli görünür olması gerekir. Devre sadece çok basit radarlarda bir çıkartma katı gibi çalışır.

Yanda ki devrede yansıma işaretinin süresi 4 µs den daha büyük alınmıştır.

Not: Bu işlev bazı İngiliz yayınlarında STC (Short Time Constant) ve bazı Amerikan yayınlarında ise FTC (Fast Time Constant) olarak bilinir.