www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Parazit Yansıma Doppler Süzgeci (2)

Yerden yansıma parazitlerinin (clutter) bastırılmasında kullanılan bir diğer yöntem „hareketli pencere” (moving window ¹) yöntemidir. Bu yöntemde iki tam darbe periyodu (PRP) ağırlıksız olarak belleğe kaydedilir, hemen ardından ağırlıklandırılır ve takip eden güncel darbe periyodu ile karşılaştırılır.

I&Q-veriler
Bellek
Bellek
Ağırlık-
verileri
Ağırlık-
verileri
Ağırlık-
verileri
Toplama modülü
Yeniden
ölçekleyici
(3. PRT)
(2. PRT)
(1. PRT)
ağırlığı
ağırlığı
ağırlığı

Resim 1: „Hareketli pencere” yöntemi ile çalışan bir Doppler süzgecin blok şeması

I&Q-veriler
Bellek
Bellek
Ağırlık-
verileri
Ağırlık-
verileri
Ağırlık-
verileri
Toplama modülü
Yeniden
ölçekleyici
(3. PRT)
(2. PRT)
(1. PRT)
ağırlığı
ağırlığı
ağırlığı

Resim 1: „Hareketli pencere” yöntemi ile çalışan bir Doppler süzgecin blok şeması

I&Q-veriler
Bellek
Bellek
Ağırlık-
verileri
Ağırlık-
verileri
Ağırlık-
verileri
Toplama
modülü
Yeniden
ölçekleyici
(3. PRT)
(2. PRT)
(1. PRT)
ağırlığı
ağırlığı
ağırlığı
I&Q multiplier multiplier multiplier memory memory adder rescaler

Resim 1: „Hareketli pencere” yöntemi ile çalışan bir Doppler süzgecin blok şeması (Etkileşimli resim)

Veriler ilk kez üçüncü darbe periyodunda çarpma kademesinde ağırlıklandırılır. Bu ağırlıklandırma yine „bütünleştir ve döküm al (Integrate & Dump)”- yönteminde ki gibi yürütülür. Örneğin birinci ve üçüncü darbe periyotları 0,5 katsayısı ve ikinci (orta) periyot –1 katsayısı ile çarpılır. Bu üç işaret periyodunda ki eşit faz ve eşit genliklere sahip yansıma işaretleri takip eden toplayıcı kademesinde sıfır değere ağırlıklandırılarak eklenirler. Eğer, bir darbe periyodundan diğer darbe periyoduna işaretlerinin fazları ve genlikleri değişiyorsa o zaman daima bir çıkış işaretli meydana gelir.

Burada keza olası taşıma (elde-var) bitleri (carry bits) nedeniyle -bir yeniden ölçeklendirici ile tekrardan özgün formatına dönüştürülmesi gereken- ilave bitler ortaya çıkabilir. Sıkça sadece en küçük değerli bitler kırpılırlar (truncated). Bu durum çok zayıf yansıma işaretlerinin daha da zayıflaması gibi bir dezavantajı beraberinde getirir. Bu nedenle keza daha karmaşık yeniden ölçeklendirme yöntemleri kullanılır.

Aynı-faz ve kuadratik-faz veri işleme
Giriş işaretleri, yansıma işaretinin gerçek bileşeni (aynı-faz bileşeni, I-phase) ve sanal bileşeninden (kuadratik-faz bileşeni, Q-phase) meydana gelir. Her iki işaret burada ayrı ayrı işlenir.

Ağırlık çarpıcı
Matematiksel modele uygun olarak her bir darbe tekrarlama periyodu sabit bir katsayı ile çarpılır, böylece üç darbe periyodundan sıfır sabit darbe elde edilecek şekilde, hedef matematiksel olarak hesaplanır. Bu katsayı genellikle ağırlık verisi (weigthing data) olarak adlandırılır.

Ağırlıklar
Bu örnekte;
  1. darbe periyodu +0,5
  2. darbe periyodu - 1
  3. darbe periyodu +0,5 ile ağırlıklandırılır, böylece eşit büyüklükteki giriş işaretleri birbirini iptal eder.

Bellek
Bu bellekte tüm darbe periyotları kendi bit uzunluğunda kaydedilir. Çoğunlukla bunlar her bir menzil hücresi (range cell) için ayrılmış adresler bulunan, seri tip (ilk-giren ilk-çıkar, FIFO First-In First-Out) belleklerdir.

Toplayıcı
Üçüncü darbe tekrarlama periyodunda her üç değer toplayıcıda eklenirler. Sabit hedefler bütünüyle birbirini iptal eder. Hareketli hedefler ise bir çıkış işaretli üretirler.

Yeniden ölçeklendirici
Çıkış işaretlerinin bit uzunluğu bir çok aritmetik işlem sonunda (taşıma bitleri nedeniyle) artar. Bunların genellikle tekli bitleri atılarak yeniden ölçeklendirilir ve eski bit genişliğine dönülür. Bunun dışında daha karmaşık yeniden ölçeklendirme yöntemleri de kullanılmaktadır.

¹) Lütfen Çizit Çekip Çıkarıcıda ki Kayar Pencere ile karıştırmayınız!