www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Parazit Yansıma Doppler Süzgeci

Sözde evreuyumlu bir radarda ki parazit yansıma Doppler süzgeci klasik periyot çifti işlenmesi yöntemi ile çalışır. Ancak üç darbe periyodunun matematiksel karşılaştırılması biraz masraflıdır. Pratikte bir çok seçenek vardır. Amaç sabit genlikli giriş işaretlerini silmektir. Örneğin ilk darbe periyodu negatif işaretle kaydedilebilir. İkinci ve üçüncü periyotlarda her birinin yarı genlik değeri, birinci periyotta negatif olarak kaydedilmiş değerin üstüne eklenir. İlk çıkış işaretli üçüncü periyotta elde edilir.

Q-veriler
(veya I-veriler)
Ağırlık-
verileri
CDF-
veriler
Ağırlık çarpıcı
Toplama
modülü
Yol seçici
(multiplexer)
Yeniden
ölçekleyici
Bellek
(3. PRT)
(1.+ 2. PRT)

Resim 1: Sayısal bir alıcıda ki parazit yansıma Doppler süzgecin blok şeması

Q-veriler
(veya I-veriler)
Ağırlık-
verileri
CDF-
veriler
Ağırlık çarpıcı
Toplama modülü
Yol seçici
(multiplexer)
Yeniden
ölçekleyici
Bellek
(3. PRT)
(1.+ 2. PRT)

Resim 1: Sayısal bir alıcıda ki parazit yansıma Doppler süzgecin blok şeması

Ağırlık-
verileri
CDF-
veriler
Ağırlık çarpıcı
Toplama
modülü
Yol seçici
(multiplexer)
Yeniden
ölçekleyici
Bellek
(3. PRT)
(1.+ 2. PRT)
I&Q Multiplier Add-logic Multiplexer Memory Recsaler Weighting Data CDF- Data

Resim 1: Sayısal bir alıcıda ki parazit yansıma Doppler süzgecin blok şeması (Etkileşimli resim)

Blok şemasında modülleri açıklaması

Genellikle üç darbe periyodu birbiriyle karşılaştırılır, fakat dört darbe periyodu ile çalışmakta mümkündür. Gösterilen devreye aynı donanım (hardware) ile hem üç-darbe-yöntemi hem de dört-darbe-yöntemi uygulanabilir. Burada belirleyici olan -bir çoklayıcı (multiplexer) ile sürülen ve ağırlık katsayılarının girildiği- yazılımdır.

Aşağıda ki örnekte bir sabit hedefin üç-darbe-yöntemiyle hesaplanması gösterilmektedir. Sabit hedef daima yaklaşık aynı faz ve genliğe sahiptir, bu nedenle üç darbe periyodunun aynı-ve kuadratik-faz (I- & Q- phase) verileri yine yaklaşık aynı olmaktadır.

1. PRT:
ağırlığı = 1
2. PRT:
ağırlığı = -2
3. PRT:
ağırlığı = 1

Resim 2: Bir sabit hedefin vektörleri

1. PRT:
ağırlığı = 1
2. PRT:
ağırlığı = -2
3. PRT:
ağırlığı = 1

Resim 2: Bir sabit hedefin vektörleri

Çıkış işaretli beklendiği gibi a - 2·a + a = 0 olacaktır. Keza Doppler-frekansı bulunmayan hedefler bastırılacaktır. Şimdi ki örneğimizde faz ve genlik aynı değildir. Üç giriş verisi eklenerek yeşil renkli vektörü meydana getirir. Bu vektör CDF-verisidir (Parazit Yansıma Doppler Süzgeci-verisi, Clutter Doppler Filter –data).

1. PRT:
ağırlığı = 1
2. PRT:
ağırlığı = -2
3. PRT:
ağırlığı = 1

Resim 3: Hareket eden bir hedefin vektörleri. Çıkış vektörü (yeşil renkli) CDF-verisidir.

1. PRT:
ağırlığı = 1
2. PRT:
ağırlığı = -2
3. PRT:
ağırlığı = 1

Resim 3: Hareket eden bir hedefin vektörleri. Çıkış vektörü (yeşil renkli) CDF-verisidir.