www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

„Evreuyum” Kavramı

1. PRT
2. PRT
3. PRT

Resim 1: Evreuyumlu olmayan gönderim darbesi

Tekrarlanan üç gönderim darbesinin aralarında ki faz ilişkisi karşılaştırılıyor: Her bir gönderim darbesinin birbirinden farklı, rasgele oluşmuş bir fazı bulunmaktadır.
1. PRT
2. PRT
3. PRT

Resim 1: Evreuyumlu olmayan gönderim darbesi

„Evreuyum” Kavramı

Bir radarın evre (yada faz) uyumlu olup olmadığı göndericinin cinsine bağlıdır. Radarda bulunan bir gönderici farklı sistemlerde çalışabilir.

Evreuyumlu olmayan radar

Güç Osilatör Gönderici („POT”, Power Oscillator Transmitter), kendiliğinden salınan bir gönderici sistemidir. Böyle bir gönderici dikdörtgen modülasyon darbeleri ile anahtarlandığında (kapatma ve açma olarak) bu gönderici art arda gelen her bir darbe için farklı bir fazda salınmaya (osilasyona) başlar. Bu salınım işleminin faz ilişkisi bütünüyle rasgeledir, yani bir kurala bağlı değildir.

Not: Kendiliğinden salınan göndericinin gönderim darbelerinin faz ilişkisi rasgeledir ve bu yüzden evreuyumlu değildir!

Evreuyumlu Radar
1. PRT
2. PRT
3. PRT

Resim 2: Evreuyumlu gönderim darbesi

Tekrarlanan üç gönderim darbesinin aralarında ki faz ilişkisi karşılaştırılıyor: Burada ideal durumda hepsinin aynı fazda olması gerekir. Pratikte bunlar değişik fazlara sahip olabilirler, bununla birlikte gönderim darbeleri arasında, ana üreteçten türetilen ve belirlenmiş bir faz ilişkisine sahip, kesin (evreuyumlu) bir faz farkı bulunur.
1. PRT
2. PRT
3. PRT

Resim 2: Evreuyumlu gönderim darbesi

Diğer bir gönderim sistemi Güç-Yükselteç-Gönderici („PAT”, Power-Amplifier-Transmitter) sistemidir. Bu sistemde, bir yüksek güçlü yükselteç ve bir Dalga Biçim Üretecindeki ana üretecin ürettiği yüksek kararlılığa sahip sürekli salınımlarla beslenen gönderici, sistemin ana unsurudur. Nihai güç katının modülasyonu gönderim darbelerinin fazını etkilemez. Darbe Tekrarlama Frekansının („PRF”, Pulse Repetition Frequency) keza ana üreteç frekansından türetildiğini varsayarsak (ki çoğu cihazda böyledir), o zaman gerçekten her gönderim darbesi aynı fazda başlar. Faz ilişkisinin son derece kararlı olduğu bu radarlar tam evreuyumlu radarlardır. Bazı uygulamalarda faz ilişkisinin katı olması aslında çokta gerekli değildir, gerekli olan sadece evreuyumlu osilatörün kararlı salınım sağlamasıdır. Fakat söylediğimiz gibi, çoğu kez ana üreteçten sağlanan tekrarlanan darbelerin faz ilişkisi değişmez ve buda evreuyum prensibinin kavranmasını daha da basitleştirir.

Not: Düşük güçlü ana üretecin ürettiği gönderim darbeleri daha sonra güçlü bir şekilde yükseltilir ve bu gönderim darbeleri arasında ki faz ilişkisi sabittir, yani evreuyumludur!

Bu evreuyumlu sistemlerin en önde gelen avantajı, yansıma sinyallerinde ki en küçük faz değişikliklerinin (yani hedefin hızında ki değişiklik) algılanabilmesi ve böylece sabit hedeflerin Doppler etkisinin çok azalmasıdır. Keza evreuyumlu radar sistemlerinin sinyal/gürültü katsayısı, evreuyumlu olmayanlara göre daha iyidir.