www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Zaman Bölgesi ve Frekans Bölgesi

Resim 1: Zaman bölgesi ve frekans bölgelerinin bakış yönüne göre 3-boyutlu gösterimi

Resim 1: Zaman bölgesi ve frekans bölgelerinin bakış yönüne göre 3-boyutlu gösterimi

Zaman Bölgesi ve Frekans Bölgesi

işaretlerinin işlenmesinde Zaman Bölgesi (time domain) ile Frekans Bölgesinin (frequency domain) karşılaştırılması için Resim.1 deki 3-boyutlu modelden faydalanılabilir. Bu resimdeki üç sinüs frekansına zaman bölgesinden bakıldığındaki görüntü bir osiloskopta görüntünün aynısıdır, diğer taraftan frekans bölgesinden bakıldığında görülen ise izge çözümleyicisindeki (spectrum analyzer) görüntüdür. Bununla beraber bu modeldeki üç sinüs frekansı değişik giriş kanallarında görülür. Eğer bu üç işaret sadece bir kanalda olsaydı, o zaman bunlar birbirine binişerek burada çok kuvvetli bozunuma uğramış bir dikdörtgen darbe gibi meydana getirirdi (Bakınız: Fourier Dönüşümü).

Zaman Bölgesi modelin düşey konacının (ordinate) işaret genliğini ya da gücünü temsil ettiği yönden bakıldığındaki izdüşümüdür (projection). Yatay konaç (abscissa) zamanı gösterir. Bu, osiloskopta ya da modern izge çözümleyicisindeki klasik görüntüdür.

Zaman Bölgesi modelin düşey konacının (ordinate) işaret genliğini ya da gücünü temsil ettiği yönden bakıldığındaki izdüşümüdür (projection). Yatay konaç (abscissa) zamanı gösterir. Bu, osiloskopta ya da modern izge çözümleyicisindeki klasik görüntüdür.

Her iki bakış yönü bu 3-boyutlu modelin sadece bir izdüşümüdür. Bu bir taraftan ekranı bulunan aygıtlar (osiloskop ya da izge çözümleyici) ile ilgilidir, keza bu bakış yönü bir 2-boyutlu bellek yapılı imge gibi var olması nedeniyle işaret işleme yordamlarını da ilgilendirir. işaretlerinin zaman bölgesinden frekans bölgesine dönüşümü bir Fourier dönüşümü ile sorunsuz yapılabilir. Klasik bakış yönü zaman bölgesinde olandır. Bu gösterim biçimi işaretlin zaman içerisinde değişimini vermesi açısından oldukça fazla bilgi içerir. Bir darbe radarında bu çok önemlidir: Bu doğrudan zaman gecikmesini gösterir ve böylece geçen süre (run time) radar hedefinin menziline doğrudan orantılıdır. Bu bizi doğrudan klasik radar görüntü ünitesine götürür: A-ekran. Modern radarlarda bu menzil ölçümü daha sonra Doppler frekansı var mı ve varsa ne kadar olduğuna bakmak üzere genellikle frekans bölgesine dönüştürülür. Böylece bir hedefin tanınması mümkün olur. Bir Frekans Modüleli Sürekli Dalga radarı yankı işaretinin doğrudan frekans değerinden faydalanarak hedefin menzili ve eğer gerekiyorsa ise hızını da verebilir. Radar aygıtları bu nedenle ekranlar için frekans bölgesini kullanırlar.