www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Çoklu Varsayımlı İzleyici

Track 121
Track 131

Resim 1: Radar izleyici için zor karar durumu

Track 121
Track 131

Resim 1: Radar izleyici için zor karar durumu

Track 121
Track 131

Resim 1: Radar izleyici için zor karar durumu

Çoklu Varsayımlı İzleyici

Bir Çoklu Varsayımlı İzleyici (Multiple Hypothesis Tracker, MHT) bir izin her bir anten dönüşünde birden fazla sayıda çizitle güncellenebilmesine veya bir çizitin birden fazla sayıda iz için kullanılabilmesine izin verir. Benzeri şekilde bir iz birden fazla sayıda yöne dallanabilir, örneğin bir hedefin bölünmesi.

Çoklu Varsayımlı İzleyici birden fazla sayıda kuvvetli izler arasından sadece olasılığı en güçlü olanınını bildirir. Bellek ve işlemcinin kapasitesinin kısıtlanmaması için sürdürülen dahili izlerden en zayıf olasılıklı olanlar birbiri ardına elenirler. Bu izleyici, hedefin hareket modelinin tahmin edilemediği ve bu nedenle tüm potansiyel izlerin güncellenmesinin gerektiği durumlar için uygundur.