www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

İzleme-Süreci

Radar duyargası
Sıkıştırma
Uyumlu
bölge CFAR
İz eşleşme
Hayır
Evet
İz tahmini
İz başlatma
İz güncelleme
İz silme
Track
Formation
İz dosyası
(İz durumları)
İz güncelleme
Ölçüm monitörü
Radar zamanlama
kontrol
Radar
zamanlama

Resim 1: İzleme süreci akış şeması

Radar duyargası
Sıkıştırma
Uyumlu
bölge CFAR
İz eşleşme
Hayır
Evet
İz tahmini
İz başlatma
İz güncelleme
İz silme
Track
Formation
İz dosyası
(İz durumları)
İz güncelleme
Ölçüm monitörü
Radar zamanlama
kontrol
Radar
zamanlama

Resim 1: İzleme süreci akış şeması

Radar duyargası
Sıkıştırma
İz eşleşme
Hayır
Evet
İz tahmini
Track
Formation
İz dosyası
(İz durumları)
İz güncelleme
Ölçüm monitörü
Radar zamanlama
kontrol
Radar
zamanlama

Resim 1: İzleme süreci akış şeması (Etkileşimli resim)

İzleme-Süreci

Bir radarın anten dönüş hızına ve darbe tekrarlama frekansına bağlı olarak bir hedeften çok sayıda yankı işaretli alınabilir (bakınız: „Temeller” bölümündeki aydınlatma zamanı ve beher dönüşteki isabet oranı bölümü). Her bir menzil hücresinde her darbe periyodu için radar işaret işlemcisi hedefin olduğunu veya olmadığını algılamalı ve böylece her bir hedef için birden fazla sayıda kısmi raporlama yapmalıdır. İzleme-sürecinin amacı bu çok sayıdaki raporlamadan hedefe ait bir özgün veri seti hazırlamaktır.

Sıkıştırma (Detection Consolidation)

Sıkça çok sayıda farklı konum aradeğerlemesinden (enterpolasyonundan) oluşan çok sayıda gözlem raporundan tek bir konum araştırılmalıdır. Yöntemler aşağıdaki gibi olabilir:

Daimi Hatalı Alarm Yüzdesi (CFAR)

Uçakların etken yansıtırlık yüzeylerinde kuş sürüleri ya da yerden yansıma parazitleri gibi gürültü kaynaklarıyla örtüşerek bir daimi hatalı alarm eşik değeri oluşabilir. Bunu önlemek için bu eşik değerleri duruma uyarlanarak daimi hatalı alarm yüzdesinin sıfıra yakın bir değere çekilmesi gerekir.

İz başlatma

Her çizitten (plot) bir iz (track) üretilmez. Hatalı bir iz atamasından kaçınmak için en az iki ya da daha fazla sayıda tarama yapılmasını takiben iz üretilmelidir.

İz düzleştirme ve ön tahmin

İzleyici daha önceki bir dizi raporlara dayanarak bu hedefin rotasını ve hızını hesaplar ve antenin bir sonraki dönüşü için bir ön tahmin hazırlar. Bu tahmin bir α–β izleyicisi ya da kendiliğinden öğrenen bir Kalman süzgeci tarafından hesaplanır.

İz-dosyaları ve iz-güncelleme

Bellekte bir Ana İz Dosyası yaratılır ve bu dosya hedefin her bir yeni konumuyla güncellenir. Bu iz dosyasında aşağıdaki bilgiler bulunur:

Eğer bir ize bir algılama atanabiliyorsa iz-dosyası güncellenir.

İz silme

Eğer hedef radardan kaybolursa bu hedefin beklenen penceresi bir sonraki anten dönüşü için daha da genişletilir. Eğer hedef bundan sonraki birkaç dönüşte de bulunamazsa iz silinir, yani iptal edilir. Bir izi silmek için gerekli hedefi bulamama sayısı radardan radara değişir.