www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Zaman Damgası

Radar verilerinin işlenmesine kadar olan evrede gerçek zamanlı veri işlenmesi söz konusudur. Fakat çizit ilintilendirilme işlemine başlanır başlanmaz, bazı çizitlerin acilen işlenmesi ve diğer çizitlerin ise önce birkaç süzgeçten geçmesi gerekmesinden ötürü, bu zaman referansı kaybedilir.

Bu nedenle çizit çekip çıkarıcı çizite bir zaman damgası ekler. Modern radar veri formatları seri darbe dizilerinde bu zaman bilgisi için yer ayırır. Her bir radarda hem birincil, hemde ikincil radar işaretlerinin işlenmesi için hassas bir ana zaman üreteci bulunur. Bu saat ya bir atom saati yada GPS-esaslı zaman referansı olabilir.