www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Sıklık Dağılımı İlintilendirme

 Menzil
Azimut açısı

Resim 1: İşaret işlemcisi isabetleri üretiyor.

 Menzil
Azimut açısı

Resim 2: Menzil ilintilendirme ile gruplar oluşuyor.

Ağırlık merkezi
 Menzil
Azimut açısı

Resim 3: Azimut açısı ilintilendirmesi çiziti üretiyor.

„Sıklık Dağılımı İlintilendirme” teriminin İngilizce'si: Frequency Distribution Correllation.

Daha modern çizit işlemcileri, çizitleri basit kayar pencere yöntemleri yerine, daha gelişmiş matematiksel yöntemlerle yaratırlar.

Bir başka olanak ise, isabet işlemcisi (hit processor) tarafından yaratılan bir koordinatlar kümesinin merkezinin hesaplanmasıdır. Bu isabetler, önce menzil olarak ve sonra azimut açısı olarak gruplanırlar ve ardından istatistiksel ortalama hesaplanır. Hesaplanan bu ortalama değer daha sonra sıklık dağılımında bu noktanın merkezi ve koordinatları olurlar ve ardından çizit koordinatları olarak atanırlar. Bu yöntemle radarlar daha verimli işletilebilmekte ve hedefin konumu daha hassas belirlenebilmektedir.